Česká jména rostlin

 

Každá rostlina by vedle vědeckého latinského názvu měla mít i ekvivalentní název český. Vědecké názvy všech druhů rostlin jsou složeny z jednoho rodového a jednoho druhového jména, výjimkou jsou některé dvouslovné rodové či druhové názvy - kozí brada pochybná, oměj vlčí mor apod. České názvy nemusí odpovídat vědeckému pojetí (borůvka černá např. patří ve skutečnosti do rodu brusnice - Vaccinium). Situaci komplikují různá synonyma, pojetí rodů i absence některých českých pojmenování rostlin. V následujících publikacích můžete nalézt české názvy pro většinu rostlin, se kterými se v ČR můžete setkat, jinak lze samozřejmě doporučit specializovanou odbornou literaturu.

 

rostliny květeny ČR:

 

· Chrtek J. (2003); Seznam vyšších rostlin květeny České republiky;  URL: http://www.ibot.cas.cz/nastenka/Seznam_vyssich_rostlin.doc

(pohodlný elektronický zdroj)

 

· Kubát K. (2002); Klíč ke květeně ČR; Academia, Praha 

(většina rostlin není vyobrazena)

 

· Chrtek J. Kirschner J., Štěpánek J., Závorka J., Matějovičová V. (1998); Seznam cévnatých rostlin květeny ČR; Botanický ústav AV, Praha 

(již starší publikace)

 

· Květena České (socialistické) republiky (Hejný & Slavík 1988, 1990, 1992; Slavík 1995, 1997, 2000); Academia, Praha 

(dosud nekompletní dílo, starší svazky již neaktuální s dosti odlišným pojetím rodů proti Kubát 2002)

 

 

pěstované a exotické rostliny:

 

· Zahradnický slovník naučný I.-V. (1994-2001); ÚZPI, Praha

(dobře dostupný, nepříliš skladný)

 

· Valíček P. (2002); Užitkové rostliny tropů a subtropů; Academia, Praha

(exotické ovoce, užitkové rostliny..., dobře dostupná publikace)

 

· Pilát A. (1953); Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků; SZN, Praha

(řada jmen pro exotické dřeviny, starší publikace)

 

· Koblížek J. (2000); Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků; Freedom DTP studio a nakl. Sursum

(novější dendrologický přehled)

 

· Novák F. A. (1961); Vyšší rostliny; ČSAV, Praha

(starší systematický přehled)

 

 

Nenaleznete-li žádné české jméno hledané rostliny ve zmíněné literatuře (někdy skutečně nemusí existovat), lze doporučit takzvané pravidlo 'piš jak slyš'. Znamená to, že česky můžete říkat rostlině podle vědeckého latinského názvu (znáte-li jej). Víte-li například, že keř před vámi je Magnolia, nemusíte dlouze přemýšlet nad českým názvem - vidíte magnólii, neboli šácholan (slovo šácholan se příliš nevžilo, ve zmíněné literatuře byste jej ale našli x slovu magnólie bude rozumět každý). Druhové názvy rostlin již snadno přeložíte pomocí slovníku latinsko-českého pro druhová jména. Pokud nevíte, jak se vědecké názvy vyslovují, lze doporučit stránku základních pravidel pro výslovnost http://dendro.mojzisek.cz/vyslov.php (botanická latina) nebo publikaci Šmíd M. (2002); Průvodce odbornými názvy rostlin; Brázda, Praha, kde se také dozvíte další informace o odborných názvech rostlin.

Nejkrásnější česká jména byla vytvořena zejména bratry Preslovými v prvé polovině 19. století (šťavel, kakost, laskavec, vítod, bažanka...), jejich pokračovateli byli např. L. Čelakovský, F. Polívka. Problematikou českých názvů rostlin se dnes zabývá pracovní skupina pro česká jména České botanické společnosti (V. Větvička, A. Skalická, V. Zelený). Chcete-li se o českých jménech rostlin dozvědět více, lze doporučit následující publikace.

 

· Machek V. (1954); Česká a slovenská jména rostlin; ČSAV, Praha

 

· Businský R. (2003); Česká jména rostlin In: Kolařík J. a kol. (2003); Péče o dřeviny rostoucí mimo les I; Metodická příručka ČSOP, č. 5, ČSOP Vlašim: 39-40

 

· (Větvička V.; Jak květiny ke jménům přišly - stolní kalendář pro rok 2004; Obchodní tiskárny, Kolín)

 

 

Pro doplnění je třeba uvést i zásady pro vědecké názvy rostlin. Vědecké názvy rostlin se řídí pravidly botanického kódu (planě rostoucí rostliny) a kódu pro pěstované rostliny. Slovenské znění v současnosti platného botanického kódu (Saint Louis) je dostupné na adrese http://prfdec.natur.cuni.cz/botany/kod/index.html (v roce 2005 budou některá pravidla kódu ve Vídni opět upravena), kód pro pěstované rostliny bohužel není v současnosti v českém ani slovenském jazyce k dispozici. Kódy pro rostliny nejsou vůbec závislé na kódu zoologickém či bakteriologickém, také nijak neupravují pravidla národních vědeckých a lidových jmen. Použití jmen taxonomických skupin (druh, rod, čeleď...) se určuje pomocí nomenklatorických typů (herbářových položek). Pojmenování taxonomické skupiny je založeno na principu priority uveřejnění. Každá taxonomická skupina v určitém vymezení (s výjimkou několika případů) může mít jen jedno správné jméno, a to to nejstarší, které je v souladu s pravidly. O zásadách psaní jmen také referuje stránka Skalniček.cz http://www.boldis.cz/j/skal/zajimav.php. Zájemcům o problematiku nomenklatury rostlin lze rovněž doporučit stránku tříděných mezinárodních odkazů http://botanika.nikde.cz/snomen.htm a stránku upravených materiálů doc. Marholda, kde je vysvětlena řada termínů a nejdůležitějších principů nomenklatoriky.

Zvláštní kapitolou jsou lidové názvy rostlin. Jejich soupis naleznete na stránkách I. Rystonové http://www.darius.cz/archeus/BB_index.html či R. Svobodové http://sweb.cz/renasvobodova/odkaz4.html. Dozvíte se zde, co že je vlastně známé 'babské ucho', ale i méně známé 'babí uši' či 'babí zub', 'zmijí jahoda' apod. Výčet zajímavých odkazů snad lze zakončit květomluvou - co 'říkáme', darujeme-li někomu nějakou květinu. Tipem je adresa http://fauna-flora.ic.cz/kvetomluva.htm.

 

 

'Neznáš-li jméno, neznáš věc.' (K. Linné)

 

 

JJ., 2005-01-18

upraveno na Příroda.cz  zde

 

Stránka je součástí webu Botanika nikde