Seznam k 2005-06-02

 

Název

      Internetová adresa

     Email

Státní instituce

 

 

AOPK – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

www.nature.cz

aopkcr@nature.cz

MŽP - Ministerstvo životního prostředí ČR

http://www.env.cz/

info@env.cz

Správa ochrany přírody (AOPK)

http://www.ochranaprirody.cz/

schkocr@schkocr.cz

Správy NP a CHKO ČR  (Seznam.cz)

zde

 

Vysoké školy, vybraná muzea...

http://botanika.nikde.cz

 

 

 

 

Vědecké společnosti

 

 

Rada vědeckých společností ČR

http://www.cas.cz/rvs/

rvs@kav.cas.cz

Česká mykologická společnost

http://www.myko.cz

redakce@myko.cz

Česká společnost ornitologická

http://www.birdlife.cz/

cso@birdlife.cz

Česká společnost pro právo životního prostředí

www.cspzp.cz

cspzp@seznam.cz

Česká společnost pro životní prostředí

http://www.csvts.cz/cse/

cse@csvts.cz

Česká společnost pro krajinnou ekologii

http://www.natur.cuni.cz/cziale/

jarvojta@natur.cuni.cz

Česká společnost rostlinolékařská

http://www.volny.cz/rostlinolekari

rostlinolekari@volny.cz

 

 

 

Zájmové organizace a spolky

 

 

Seznam.cz - sdružení a spolky o přírodě a ŽP

zde

 

Botanika

http://botanika.nikde.cz/botspol.htm

botanika.cz@seznam.cz

Zoologie

http://www.natur.cuni.cz/zoospol/zooprac2

chalupsk@natur.cuni.cz

Český svaz včelařů

http://www.vcelarstvi.cz/

chvojkova@vcelarstvi.cz

Český rybářský svaz

http://www.rybsvaz.cz

rada@rybsvaz.cz

Český svaz chovatelů

 

 

Společnost pro zvířata

http://www.spolecnostprozvirata.cz/

s.pro.zvirata@ecn.cz

Ochránci hospodářských zvířat

http://www.ohz.cz/

ohz@ohz.cz

Klub českých turistů

http://klub.ceskych.turistu.cz/

kct@klubturistu.cz 

 

 

 

Ekologická sdružení

 

 

Neziskové organizace (podle MŽP)

http://www.env.cz/www/names-nno.nsf

 

Seznam.cz - ekologická sdružení a spolky

zde

 

Seznam.cz - zájmová sdružení a spolky

zde

 

Zelená seznamka (Zelený kruh)

http://www.hraozemi.cz/zelena-seznamka/

hraozemi@ecn.cz

Pavučina - centra ekologické výchovy

http://www.pavucina-sev.cz/clenove.htm

info@pavucina-sev.cz

Hnutí Duha - odkazy

http://www.hnutiduha.cz/odkazy.html

 

Neziskovky.cz (inf. centrum neziskovek)

http://neziskovky.cz/

icn@icn.cz

 

 

 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

www.csop.cz

csop@ecn.cz

ČSOP - základní organizace

http://www.csop.cz/organizace/index.shtml

 

ČSOP - ekocentra

http://csop.ecn.cz/ekocentra.php

 

 

 

 

Ametyst

www.sev-ametyst.cz

plzen@sev-ametyst.cz

Animal GLOBE

http://animalglobe.fxnet.cz

voices2@seznam.cz

Arnika

www.arnika.org

arnika@arnika.org

 

A Rocha

http://cz.arocha.org/

pavel.svetlik@arocha.org

Beskydčan

http://beskydcan.zde.cz

cejvik@seznam.cz 

Bílinská přírodovědná společnost

http://priroda.sdas.cz/

mach@mail.sdas.cz

Biokontakt

http://www.biokontakt.cz

biokontakt@biokontakt.cz

Biota

http://www.biota.cz

lokajova@seznam.cz

Calla

http://calla.ecn.cz

calla@ecn.cz

Centaurea

http://www.centaurea.cz/

jan.hornik@tiscali.cz

Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

http://www.cspop.cz

cspop@post.cz

Český nadační fond pro Vydru

http://otter.trebone.cz/cz_framespage.htm

otter@argon.cz

Centrum osvěty pro ŽP při MěÚ Bruntál

http://www.cozp.cz/slohovky.html

tomsokol@tiscali.cz

Čtyřlístek

www.eko.ecn.cz

eko4listek@seznam.cz

Děti Země

www.detizeme.cz

deti.zeme@ecn.cz

Devět skal

http://www.devetskal.xaz.cz

9skal@email.cz

Different Life

www.differentlife.cz

different@differentlife.cz

Dřípatka

http://www.dripatka.cz/

ngo.dripatka@seznam.cz

Ekocentrum Blancko

http://ekoulita.wz.cz

ekocentrum.ulita@seznam.cz

Ekocentrum Brno

http://www.ecb.cz/

ecb@ecb.cz

Ekologický právní servis

http://www.eps.cz/php/

tabor@eps.cz

Evans

http://www.volny.cz/evans01/index.html

evans01@volny.cz

Galacie

http://www.galacie.cz/

jaroslavbajer@yahoo.com

Greenpeace

www.greenpeace.cz

greenpeace@ecn.cz

Hlas Země

http://hlaszeme.ecn.cz/cz/index.html

hlaszeme@seznam.cz

Hnutí Brontosaurus

www.brontosaurus.cz

hnuti@brontosaurus.cz

Hnutí Duha

http://www.hnutiduha.cz

info@hnutiduha.cz

Chaloupky

www.chaloupky.cz

info@chaloupky.cz

Jihočeské matky

www.jihoceskematky.cz

jihoceske.matky@ecn.jpg

Jihočeští taťkové

www.jihocestitatkove.cz

info@jihocestitatkove.cz

Jizera

http://www.jizera.duostyl.cz/

jizera@duostyl.cz

Jizersko-Ještědský horský spolek

www.horskyspolek.cz

horskyspolek@volny.cz

Katom cepheus sdruzeni

http://www.katom.euweb.cz/

katom@katom.euweb.cz

Koniklec

http://www.koniklec.cz/

info@koniklec.cz

Krajina

www.sdruzenikrajina.cz

sdruzeni.krajina@seznam.cz

Krušnohorská iniciativa

http://www.khi.cz/

khi@email.cz

Křivoklátsko o.p.s.

http://www.pvtnet.cz/www/is.krivoklat/

is.krivoklat@pvtnet.cz

Lipka

www.lipka.cz

lipka@lipka.cz

Merlin

http://dravci-sovy.hyperlink.cz/index.htm

dravci_sovy@hotmail.com

Mlok

http://mlok.czechian.net/

kazdovi@volny.cz

Most pro Krušnohoří

http://www.ecmost.cz

ecmost@vuhu.cz

Mravenec

http://mravenec.euweb.cz

mrodova@razdva.cz 

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerek

http://jizerky.ecn.cz

jizerky@atlas.cz

Naše Beskydy

http://www.nasebeskydy.wnt.cz/

nasebeskydy@email.cz

Nesehnutí

http://nesehnuti.ecn.cz

nesehnuti.brno@email.cz

Netopýr

http://www.sevnetopyr.wz.cz/

sevnetopyr@volny.cz

NSEV Čabárna

www.nsev-kladno.cz

nsev.kladno@volny.cz

Ochrana fauny ČR

www.ochranafauny.cz

info@ochranafauny.cz

Ochrana vod

http://www.sweb.cz/ochranavod/

ochranavod@seznam.cz

OkO

www.oddiloko.org

dengst@post.cz

OPS České Švýcarsko

www.ceskesvycarsko.cz

info@ceskesvycarsko.cz

Oživení

http://www.greenways.cz/

oziveni@ecn.cz

Paleta

www.paleta.cz

ekocentrum@paleta.cz

Partnerství

http://www.nadacepartnerstvi.cz/

pship@ecn.cz

Pavučina - sdružení ekologických center

http://pavucina-sev.cz

info@pavucina-sev.cz

Plzeňská ekologická nadace

http://www.ecn.cz/pen/

pen@iol.cz

Podhoubí

www.podhoubi.ecn.cz

ekocentrumpodhoubi@seznam.cz

Pracovní skupina pro certifikaci lesů FSC

http://www.czechfsc.cz/

info@czechfsc.cz

Pražské matky

http://www.pmatky.ecn.cz

prazskematky@ecn.cz

Pražský spolek ochránců zvířat

www.psoz.org

psoz@seznam.cz

Pro krajinu

http://www.prokrajinu.cz/

spolecnost@prokrajinu.cz

Pro přírodu

http://www.proprirodu.cz/

pro.prirodu@email.cz

Pro Vltavu

http://www.sdruzeniprovltavu.cz/

info@sdruzeniprovltavu.cz

Pro-bio

www.pro-bio.cz

pro-bio@pro-bio.cz

Přátelé Jeseníků Sojka

http://www.pj-sojka.webzdarma.cz/

pjsojka@centrum.cz

Regionální enviromentální centrum

http://www.reccr.cz/

rec@reccr.cz

Rezekvítek

www.rezekvitek.cz

rezekvitek@rezekvitek.cz

Rosa

http://www.zelenabrana.cz/rosa/

guthova@rosa.ecn.cz

Sagitaria

www.sagittaria.ecn.cz

sagittaria@volny.cz

Sdružení za záchranu velkých koček

http://www.aga-studio.com/bcc

peltan@login.cz

Seiferos

http://seiferos.cz

seiferos@volny.cz

SEV Liberec

zde

koci.ales@magistrat.liberec.cz

Sever

http://sever.ecn.cz

sever@ecn.cz

Sluníčko

http://www.slunicko.ecn.cz/

slunicko@ecn.cz

Společnost pro Jizerské hory

www.projizerky.cz

jizerky@iol.cz

Společnost pro trvale udržitelný život

http://www.stuz.cz/

eva.vavrouskova@ecn.cz

Společnost pro zvířata

http://www.spolecnostprozvirata.cz

s.pro.zvirata@ecn.cz

Společnost přátel přírody

www.cmelak.cz

spp@cmelak.cz

Spolek na ochranu zvířat Polná

http://www.volny.cz/snoz/

snoz@quick.cz

Spolek pro ochranu mokřadů

http://www.sweb.cz/ochrana.mokradu/

ochrana.mokradu@seznam.cz

Stanice přírodovědců Vinohrady

http://minizoo.zde.cz

minizoo@ddm-ph2.cz

Step - síť ekologických poraden

http://www.ekoporadna.cz/

step@ecn.cz

Suchpýr

www.suchopyr.cz

info@suchopyr.cz

Svoboda zvířat

www.svobodazvirat.cz

info@svobodazvirat.cz

Šípek

www.sipek.roklinka.cz

sev.sipek@seznam.cz

Šťovík

www.stovik.cz

kotera@stovik.cz

Šumava 21

www.sumava21.cz

sumava21@volny.cz

Tereza

http://www.terezanet.cz/

tereza@terezango.cz

Terrigenia

http://www.web.quick.cz/terrigenia/

terrigenia@quick.cz

Tom Javory

www.sweb.cz/javory

javory@seznam.cz

Toulcův dvůr

www.toulcuvdvur.cz

info@toulcuvdvur.cz

Ústav pro ekopolitiku

www.ekopolitika.cz

Michaela.Valentova@ecn.cz

Ústav pro ekopolitiku o.p.s.

http://www.uep.ecn.cz/index.shtml

iep@ecn.cz

VIA

http://www.nadacevia.cz/

via@nadacevia.cz

Vita

www.vitaova.cz

info@vitaova.cz

Zálesák

http://zalesak.futuranp.cz

zalesak@futuranp.cz

Zayferus

http://www.zayferus.cz/

info@zayferus.cz

Zelený kruh

www.zelenykruh.cz

zk.ecn@ecn.cz

Země

http://www.sdruzenizeme.cz/

info@sdruzenizeme.cz

Země 2000

http://zeme2000.webpark.cz

zeme2000@post.cz

Země především

http://www.ecn.cz/zemepredevsim/

zemepredevsim@centrum.cz

Zera

http://www.komposty.cz/

hejatkova@cmcnamest.cz

 

 

Podtrženy jsou informační uzle dané sekce či oblasti.

 

 

 

Stránka je součástí webu Botanika nikde