Brány k informacím

 

Brán k informacím poskytuje český internet již mnoho, takže někdy nevíme, kterou máme pro náš konkrétní požadavek použít. Za brány k informacím jsou považovány hlavně databáze knihoven (informace tištěné na papíře mají jinou váhu než informace publikované jen internetově a k těmto informacím je třeba umožnit přístup pomocí elektronických informačních brán). Stránka Botaniky nikde 'knihovny, vědecké databáze' http://botanika.nikde.cz/literatura.htm (eventuálně mezinárodních databází http://botanika.nikde.cz/sliter.htm) obsahuje odkazy na nejdůležitější databáze.

Některé databáze bohužel nejsou zpřístupněny široké veřejnosti (umožněn přístup z institucí, které si zaplatily licenci pro užívání - Web of Science), přístup do jiných je podmíněn bezplatnou registrací (Kew Records). To naštěstí není problém největších českých databází (CASLIN a SKAT). Samozřejmě pokud žijete v nějakém konkrétním městě, jsou pro Vás nejdostupnější publikace z místních knihoven (jejich přehled na Knihovna.cz). Řada lidí se omezuje na knihovny městské, přitom konkrétní odborné publikace Vám ochotně půjčí i v knihovnách nejrůznějších vědeckých institucí (výzkumné a vědecké ústavy, školy). Jako centra vědeckých informací fungují knihovny velkých měst s velmi kvalitními databázemi a literárním fondem. Odkazy na ty nejdůležitější naleznete ve spodní části již zmíněné stránky http://botanika.nikde.cz/literatura.htm.

 

 

JJ., 2005-02-03

 

 

Stránka je součástí webu Botanika nikde