eBotanika.net - botanika na netu » Vědecká práce

Vědecká práce

Praktická metodologie vědy (přednáška doc. Flegr, PřF UK v Praze)

Pomůcky a manuály vzdělávání (SIC ČZU v Praze)

OPOSSUM - Online poradenské služby studentům (SIC ČZU v Praze)

BIO databáze (PřF UK v Praze)

Přístup k databázím (Multidata Praha)

Windows Live Academic Search (vyhledávač odb. článků)

Česká hlava (podpora vědecké a technické inteligence)

Otevřená věda (pro mladé vědce)

*Správné citace - proč a jak citovat

Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? (Ikaros)

Učebnice statistiky (StatSoft)

AthenaWeb (European Science Research)

*věda-finance