eBotanika.net - botanika na netu » Užitečné seznamy

Užitečné seznamy

Druhy Květeny ČR .zip 235 kB :: on-line (BÚ AVČR)

*Druhová ochrana (vyhláška 395/1992 Sb., červené seznamy, NATURA 2000, CITES)

Ohrožené druhy rostlin ČR dle vyhlášky 395/1992 Sb. :: on-line (sbírka zákonů)

Endemity ČR (orientační seznam)

Zoznam nizsich a vyssich rastlin Slovenska (SAV - Marhold, Hindák)

Katalog zavlečených druhů flóry ČR (Pyšek, Sádlo, Mandák 2002)

Clonal growth in plants of central Europe (L. Klimeš)