eBotanika.net - botanika na netu » Fyziologie a anatomie

Fyziologie a anatomie

Slovník a atlas rostlinné anatomie (PřF UK v Praze)

Anatomický atlas cévnatých rostlin (PřF UP v Olomouci)

Fyziologie rostlin (přednášky a cvičení PřF MU v Brně)

Cvičení z cytologie a anatomie rostlin (PřF MU v Brně)

Slovník pojmů Biotrin (moderní biotechnologie a ekologie)

Výživa rostlin (AF MZLU Brno)

*physiology, anatomy