eBotanika.net - botanika na netu » Systematika a taxonomie

Systematika a taxonomie

Změny ve fylogenetické klasifikaci cév. r. (L. Hrouda)
- Botany.cz či přímo - Sborník (konference UBZ 2007)

Systematika vyšších rostlin (M. Štěch)

Systém krytosemenných rostlin (V. Grulich, PřF Brno)

Systém a evoluce vyšších rostlin (P. Bureš, PřF Brno)

doc. Lososová > studijní materiály > systém vyšších rostlin (PdF Brno)

Encyklopedie rostlin - vyhledávání a systém rostlin

Květena České republiky

Botanika cévnatých rostlin (presentace přednášek PřF UK v Praze)

Systematická botanika (MZLU Brno) > systém organismů

Rostliny.unas.cz - taxonomie

Systém podle “Květeny ČR”

*systematics, evolution :: *systematical and taxonomical databases