eBotanika.net - botanika na netu » Mapy

Mapy

T-MapServer (mapy ČR - příroda, admin. členění, doprava…)

Portál veřejné správy ČR - mapové služby

Mapy.cz (Seznam.cz) Amapy.cz (Atlas.cz) Supermapy.cz (Centrum.cz)

Mapový server AOPK

Půdní mapy ČR (AOPK)

Mapový server České geologické služby (ČGS)

Mapový server ÚHÚL (doporuč. ‘oblastní plány rozvoje lesů’)

Historické mapy (laboratoř geoinformatiky UJEP)

Historická mapa na Mapy.cz

Archivní mapy (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)

GPS navigace (Nivasat Stadler)

T-Mapy s.r.o.


*maps, geoinformatics