eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Výstavní herbáře

Výstavní herbáře

Říjen 4th, 2009 by Jiří Jakl

Tak nevím, ale při instruování herbářování se může uvádět “vyberte reprezentativního jedince“. Z reprezentativních jedinců se sestavují herbářové sbírky, jejichž studiem má být možné proniknout třeba i zpětně do přirozené variability druhu.

Lze to přirovnat k jablkům na přirozeně rostoucí jabloni - pláňce. Některá jsou červivá, jiná deformovaná a teprve výběrem těch reprezentativních dojdeme k nějakému závěru o jablkách té jabloně. Reprezentativní či nějak zajímavá jablka se narozdíl od zbytku ukazují, dokumentují či přímo archivují (tedy v příměru k herbářovým rostlinám “herbářují”). Předpokládá se vliv člověka na prostředí, ve kterém vybraná jabloň či obecně plané jabloně rostou. Ale tento fakt ve skutečnosti nezbývá pomíjet, protože skutečně přirozeně rostoucí rostliny prostě nejsou k mání a věda se prostě nějak v rámci možností dělat musí. Nakonec se dá argumentovat, že vybraná jabloň - pláňka přeci nebyla pěstovaným šlechtěncem. Když se tedy bude ofrkávat nad pěstovanými rostlinami, tím spíše přesvědčivé bude líčení o studiu přirozené variability a s ní spojeným významem třeba i herbářovaných rostlin - vybraných jablek.

Tím jsme se dostali k jádru věci. V přírodovědných herbářích moc nenacházíme nemocné rostliny, ve větší než přirozené míře se tu vyskytují i rostliny odchylné - klasicky pětilistá vraní oka čtyřlistá, čtyřlístky jetele (rod Trifolium :) a tak dále. Vtip je i ten, že přeci nemocné rostliny jsou otázkou pro fytopatology, jenže ti asi jen těžko herbářují nemocné či nereprezentativní plané rostliny (přesněji neherbářují tak jako botanici a zrovna plané rostliny, pak minimálně nejsou typické botanické herbáře s nemocnými rostlinami a herbářování samo o sobě není typické pro fytopatology). Závěr zamyšlení, co že vlastně věda uchovává za poznání, zkrátka může být až zarážející sám nad sebou. Raději se snad k takovým zamyšlením nedostávat a pracovat osvědčenými metodami k novým poznatkům a výsledkům, či alespoň revizím. Jenže třeba právě obyčejná zamyšlení mohou vést právě k novým směrům a rozměrům poznání.

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.