eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Evropské společenství

Evropské společenství

Březen 20th, 2009 by Jiří Jakl

V Česku se praktikují ponejvíce mezinárodní spolupráce česko-slovenské, méně česko-německé či česko-rakouské a o česko-polských (západoslovanských) nemluvě. Evropa dnes představuje volný prostor bez hranic, informačně spojený přes internet. A tu se na letošním Valném shromáždění ČBS zrodila myšlenka vzniku evropského společenství botanických vědeckých společností. Které eurospolečnosti a eurospolečenství spojená s rostlinami v Evropě dosud máme:

Planta Europa (ochrana rostlin)
Federation of European Societies of Plant Biology (fyziologie)

Jestliže ČBS byla založena roku 1912, blíží se její stoleté narozeniny. Evropská myšlenka ze srdce Evropy může tyto narozeniny využít, dost možná se dočkáme velké konference, kde bude otevřen prostor pro konkrétní spolupráci. Konkrétní společnosti by o sobě měly minimálně vědět, moci komunikovat skrze společný internetový portál, organizovat více společných akcí, společně žádat Evropskou unii o podporu ve formě nadnárodních velkých grantů (což může být výrazný obrat, neb přeci jen je rozdíl když o podporu žádají Češi, či když o podporu žádají Češi s eurograntově zkušenějšími lidmi ze západu, jejichž rodným jazykem je úřední jazyk EU).

Snad se myšlenka nezvrhne v nějaký centralistický moloch - ostatně zapojit se do společenství neznamená nechat se někým řídit (na což máme jako národ poněkud patent).

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.