eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Jedovatý glyfosát?

Jedovatý glyfosát?

Prosinec 31st, 2008 by Jiří Jakl

O bezpečnosti “chemie” si už jistě každý myslí své - lidstvo s ní experimentuje dost dlouho a neváhá s jejím přidáváním kolikrát ani do potravin. A co postřiky?

Tak postřiky např. na bázi rtuti, DDT ap. jsou v civilizovaném světě již mimo hru (to je skutečně “chemie”). Něco jiného jsou postřiky na bázi látek syntetizovaných přirozeně i samotnými rostlinami (repelentní a obranné sekundární metabolity rostlin, které lze nakonec připravit i synteticky). Z hlediska “ekologie” hodně zajímá biodegradabilnost (biologická rozložitelnost -> absence reziduí či akumulace např. v tuku živočichů, člověka včetně).

Jako “zázrak” jsou někdy presentovány herbicidy na bázi účinné látky glyfosát (glyfosátové herbicidy), neb jejich vhodné používání nepředstavuje vážné riziko ani ve volné přírodě (viz likvidace invazních druhů - samozřejmě s ohledem např. na eliminaci problému použití v blízkosti vodních toků a aktuálního otravování vodních živočichů). Jak je to ale s glyfosátem z hlediska toxicity pro člověka?

Nahlédněme do článku Toxicology prof. Patočky.

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.