eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Konec těptínského smrku

Konec těptínského smrku

Srpen 4th, 2008 by Jiří Jakl

Ing. V. Votýpka se na mne obrátil s prosbou podnícení zájmu veřejnosti o těptínský smrk. Jeho zájem budiž příkladem a uvidíme, jak to s tím smrkem je/bude. Z jeho mailů (upraveno):

Těptínský smrk již není v ČR nejvyšší. Byl vyvrácen asi vichřicí 25. 6. 2008 (strom byl nad kořeny napaden hnilobou, takže mohl spadnout kdykoliv). Ve fotogalerii jsou fotografie z 9. 5. 2008 (kdy strom ještě stál) a z 30. 7. 2008 (kdy je již vyvrácený). Má kolem ale několik jiných exemplářů, které také měří přes 50 m.

Je to zajímavé, ale když spadl v Boubínském pralese podstatně menší smrk, tak jeho kmen byl zakonzervován a umístěn pod altán s patřičným popisem. V této souvislosti mě napadá, zřejmě ale “utopická” myšlenka, zda by se o podobné nemohla zasadit i odborná botanická veřejnost u těptínského smrku. Výskyt velmi velikého stromu na Boubíně se předpokládá, ale že se podobně velké stromy vyskytují i nedaleko Prahy i na jiných lokalitách (Aldašín, údolí Jevanského potoka, Voděradské bučiny) ví málokdo, a je to podle mě i svým způsobem rarita.

Mám takovou představu, že by pařez stromu byl vodorovně seříznut, zakonzervován a umístěn pod altánek. Zbylý kmen, který, doufám ještě nebyl zpracován, by bylo možno umístit pod přístřešek na plošině za potokem nebo i na jakémkoliv jiném místě. Vím, že by to bylo finančně a organizačně náročné, že je to vedle frekventované silnice s omezeným místem na parkování a možná, že by přílišná publicita místa mohla vést i k útokům nekulturních a zakomplexovaných jedinců na zbylé stromy. Myslím však, že po zvážení všech pro a proti by stálo za to něco podniknout pro záchranu zbylého kmene.

Chci volat na LZ Konopiště, který tyto lesy, patřící dle katastru České republice, spravuje. Jsem zvědavý, jakou dostanu odpověď. Myslím si však, že nějaká oficiální instituce a odborníci v daných oblastech by měli větší slovo. Také tajně doufám, že je celá záležitost již řešena obdobným způsobem, který jsem nastínil a já již jenom “objevuji Ameriku”.

Kontext:

Požáry - lezecký průvodce (T. Lébr) - kniha návštěv

Památné stromy v naší krajině

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.