eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Botanické časopisy

Botanické časopisy

Červenec 14th, 2008 by Jiří Jakl

Stránka časopisů je myslím docela pestrá, některé odkazy tu ale jistě i chybí. Jsou odkázány i časopisy obecně přírodovědné (s dobrými i botanickými články - Živa, časopisy přírodovědných oddělení muzeí), s klasickou botanikou již hraničící (Biologia Plantarum, časopisy ústavů aplikovaného výzkumu), doplněny i časopisy slovenské. Je to možná různorodé, ale výsledek (množství) asi odpovídá českému regionu - jde o jeho velikost (např. psaní o jevech u potoků, nikoli o nemimořádném jevu u jednoho potoka?) a množství zainteresovatelných čtenářů či navazujících výzkumníků (botaniků). Pokud máte zájem o sborníky a časopisy vydávané nějakými konkrétními institucemi (muzei či výzkumnými ústavy) či zájmovými společnostmi a sdruženími, lze doporučit hledání přímo na jejich stránkách (obvykle sekce “publikační činnost”). Přímé vyhledávání těchto časopisů pomocí vyhledávačů naráží na problém zaindexování, odkazování a hlavně je lépe vědět předem, co hledat (název časopisu). Ryze internetovým stránkám/časopisům se věnují zvláštní sekce eBotaniky podle tématického zaměření (stránky o rostlinách v č. botanice a sv. botanice).

Průběžným čtením časopisů lze získat přehled o současném poznání. Je otázkou, zda vyhledávání konkrétních informací (popř. citací) ve vědeckých databázích (ev. Svět) tento přehled může nahradit. Stále však existují předsudky, že prestižní časopisy mohou vycházet jen na papíře. Tomu věří spíše starší generace a spíše zaostalost tohoto tvrzení dokládá J. Dlouhá v Envigogice. V české botanice se stále věří především na papír - amen ;-)

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.