eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Nový dendrofilm

Nový dendrofilm

Červen 26th, 2008 by Jiří Jakl

Na jaře tohoto roku se řešily problémy kolem toho, co se v rámci Dendrologické sekce ČBS dělat ne/může a co komu proč vadí. Když pomineme pronikání osobních antipatií, význam zde mělo snad i že Č. botanická společnost je někdy vnímána jako společnost ryze vědecká, resp. pro vědce. Kromě podpory botaniky na vědecké a vědecko-pedagogické bázi jsou ale podle průkazek nedílnou částí i aktivity vědecko-popularizační, koordinace členů z různých pracovišť, podpora regionálního botanického výzkumu a ochrana přírody, zvláštní péče je věnována amatérům a mládeži. Kromě povinnosti platit členské příspěvky a zavázání se členstvím k ochraně přírody má členství přirozeně i řadu výhod (netřeba komentovat).

Většinu dotací na podporu aktivit ČBS vzhledem k jejich výši snad i pochopitelně pozře vydávání prestižních časopisů (výkladní skříně ČBS). Na řadu aktivit společnosti však peníze ani nejsou potřeba, což je nakonec obvyklý případ na úrovni regionálních poboček či sekcí. Jde o různé exkurze, nakonec i internetové projekty či alespoň vědeckou spoluúčast na akcích připravovaných ve spolupráci s jinými institucemi či organizacemi.

No a konečně inzerovaný dendrofilm vznikl díky spolupráci s Č. svazem ochránců přírody a naleznete ho na Stream.cz. Jde o exkurzi doc. Zeleného do zámeckého parku ve Vlašimi, kterou uspořádala Dendrologická sekce a akce se spojila s kampaní Setkání s přírodou. O akci se dozvěděli místní zájemci prostřednictvím e-mailových aktualit vlašimského ekocentra a na zfilmování se podílelo ČSOP JARO Jaroměř. Takovéto akce nebývají cílené na setkání špičkových odborníků (k tomu nakonec slouží spíše konference) a vítán by na nich měl být každý, kdo má prostý zájem dozvědět se něco zajímavého.

Co dodat - spolupráce přinesla nemálo místních zájemců, akce se vydařila a naplňuje vytyčené cíle ČBS. A máme to i zadarmo :)

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.