eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Druhová ochrana

Druhová ochrana

Červen 15th, 2008 by Jiří Jakl

S druhovou ochranou jsou spojeny různé seznamy a výčty druhů. K druhové ochraně viz stránka AOPK, jinak seznamy rostlin jsou dostupné a “česky” okomentované na serveru Botany.cz, dále dostupné na oficiálních stránkách. Jsou to:

Zákon č. 114/1992 Sb. doplněný Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb :: oficiální + související Redlist.org (IUCN)

Červený seznam (C1, C2, C3, C4) a černý seznam A1-3 :: oficiální

Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR - Vyšší rostliny (5): Príroda, Bratislava.

NATURA 2000 :: oficiální (příloha II a IV)

CITES :: oficiální

Nutno podotknout, že orientace ve významu, potřeba hledání a čitelnost daných dokumentů či seznamů nevychází vždy nejlépe. Je tomu tak kvůli druhové ochraně?

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.