eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Výzva k výsadbám vzácných druhů

Výzva k výsadbám vzácných druhů

Červen 3rd, 2008 by Jiří Jakl

Vážení kolegové,

obracím se na vás s výzvou o spolupráci při vytvářeni přehledu vysazovaných druhů na nové lokality ve volné přírodě. Většina
z vás zaregistrovala článek Zdeňka Kaplana ve Zprávách ČBS (-zde- s Ctrl+F “vysaz”) o aspektech výsadeb ohrožených druhů rostlin na nové lokality či posilování výsadbami populací stávajících. Řadu druhů jsme již s úspěchem v ČR vyhubili a množství druhů se na pokraji vyhubení nachází. Ty pak jistě vyžadují speciální péči, třeba i v podobě výsadeb. S výsadbami je však spojena řada rizik. Jedním z nich je i to, že vysazené lokality mohou být zaměňovány za původní. A to jak úmyslně či náhodou.

S Josefem Kučerou, předsedou Východočeské pobočky ČBS, jsme dospěli k tomu, že by bylo dobré a záslužné pokusit se vytvořit stručný přehled takto vzniklých lokalit na území východních Čech. Neděláme si iluzi, že to bude přehled úplný, to by bylo na roky práce. Ale pokud se do jeho vytváření zapojí co nejvíce lidí, jistě vznikne ucelený obraz toho, co a kde je ve východních Čechách vysazeného. Samozřejmě nás nezajímají výsadby jedlí a jilmů do lesů či přesazování bledulí, ale druhy velmi vzácné a ohrožené či geograficky významné. Shromážděný materiál bude prezentován na stránkách Východočeského botanického zpravodaje. A jistě toho bude dost; po krátkém přemýšlení se mi vybavují výsadby Drosera anglica, Arnica montana, Sedum villosum, Hydrocharis morsus-ranae, Hippurus vulgaris a další druhy.

I když sami třeba nejste původci výsadeb, tak o vysazených druzích a takto vzniklých nových lokalitách víte (prostě se ví, že to tam bylo kdysi kýmsi vysazeno). Vítány jsou i informace - viz struktura textu.

S úctou Michal Gerža - michal.gerza(zavináč)nature.cz

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.