eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Hantýrka

Hantýrka

Květen 31st, 2008 by Jiří Jakl

Termíny souvisejí s oborem, avšak jejich užití v ústech odborníka mezi odborníky může znamenat i něco jiného, než jak slovo zná veřejnost (podobné i myslivecké latině - barva, světla…). Reálně se také může zaplétat běžná mluva, oficiální termíny a oborová hantýrka, takže aby snad na český jazyk měl člověk hned tři výkladové slovníky a ptal se, jak co kdo myslel (nebo mezi kým myslí, že je :)

Merlíky: Nejen rod merlík (Chenopodium), ale merlíkovité vůbec. Tím jako merlík lze označit i řepu či špenát, naproti tomu veřejnost jako merlík může označit třeba jen rod merlík a lebeda (Atriplex).

Mrkve: Zase nejen rostliny či druhy rodu mrkev (Daucus), ale rody čeledi mrkvovitých (či chcete-li okoličnatých). Veřejnost si “mrkvovitost” planých mrkví třeba ani neuvědomuje a tyto mrkve pro ni ani jakoby neexistují. Výjimkou je ale třeba gerhard (bršlice kozí noha). Nicméně vžitý nebotanický název a jeho neuvádění v botanických publikacích jsou určitou zárukou, že se bude pořád hledat a ptát, jak se gerharda zbavit (když neznáte jméno, neznáte rostlinu, a pak něco hledejte :)

Plevel: Je to jeden z českých názvů/jmen rodu Holosteum (u nás plevel neboli čmánec okoličnatý). Je to ale i obecný termín, který se zmíněným rodem přímo vůbec nesouvisí. Veřejnost termín může vnímat jako nežádoucí organizmus v kultuře náležející do rostlinné říše. Zahradnický slovník nabízí dva výklady. Jednak rostliny plevelné jsou druhy plané, člověkem nezušlechtěné (takže plevely se jakoby zabývá přírodovědná botanika). Jednak jsou rostliny zaplevelující, které jsou nežádoucí příměsí v pěstovaných, zušlechtěných rostlinách. V daném pojetí jsou tedy plevele rostliny plevelné a zaplevelující, do plevelů patří vlastně i rostliny volněrostoucí a kombinuje se to ještě se šlechtěním (nakonec pěstované rostliny mohou být i rostliny nezušlechtěné). To co pak vnímá veřejnost jako plevel, to lépe snad označovat jako nežádoucí druhy rostlin. Co je to tedy vlastně plevel mimo hantýrku, přestaneme říkat plevelům plevel?

Inváky: Invazní či invazivní druhy organizmů. Rozuměny jsou druhy nepůvodní, problematické z hlediska šíření v přírodě (šíření nové, rychlé, negativně ovlivňuje biologickou rozmanitost, ale může ovlivnit i přímo hospodářství či lidské zdraví).

Trny: Pro dobro vyučovaných a ideálně posléze poučujících ostatní se obvykle vštěpuje rozdíl mezi trnem a ostnem. Žádná růže není trnitá, ale ostnitá. Přesto nakonec jak v botanické hantýrce, tak mezi lidmi má růže trny.

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.