eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Velká invazní soutěž spuštěna

Velká invazní soutěž spuštěna

Duben 26th, 2008 by Jiří Jakl

Informace o akci jsou na http://pozornainvaze.csop.cz a akci přibližuje i reportáž České televize (8:09–9:43). Jde o dokumentárně-osvětovou soutěž věnovanou invazním druhům. Zapojit se lze s regionálními články, videodokumenty, videokuriozitami (ukázka), ale dokonce i jen fotografiemi či záznamy rozhovorů s lidmi (ukázka). Kolik toho má společného soutěž s vědou, proč se mají podnítit interakce mezi skupinami lidí, řeší něco dokumentování problémů a aktivit?

Cílem rozhodně nemá být “tendenční akce” ze strany ochranářů, přírodovědců a environmentalistů, nějaké jednostranné interpretace problematiky invazních druhů (tím spíše ve stylu “nepůvodní ne”, tedy třeba i pole obilí…). Jde o otevření diskuse, zdokumentování reálných problémů s invazními druhy, podnícení zájmu o tyto druhy ze strany veřejnosti a aplikovaných oborů (spojenými se zahradami, včelařstvím, myslivostí, rybářstvím ap.). Podnět k akci vzešel ze strany botaniků, ke vzniku nápadu přispělo i vystoupení na konferenci ČBS - viz nepublikovaný příspěvek a presentace.

Někteří botanici mají se spojením s ochranáři “problém”, nekvalitním regionálním příspěvkům mají tendenci se jen smát. Naopak soutěž má být podnětem ke vzniku regionálních článků, vytvoření zpětné vazby k jejich vzniku a právě možností, jak prolomit komunikační bariéry mezi zainteresovanými skupinami lidí (invaze nejsou jen vědecký problém). Už samo zainteresování různorodých partnerů akce o prolomení určitých bariér svědčí. Nakonec si každý bude moci interpretovat, jaké reálné problémy soutěžící zdokumentují a jak je žádoucí co řešit. Invaze by díky osvětě neměly být ani přehlíženy, ani spojeny s mrháním prostředků na jejich zvládání a agresivitou v krajině.

Čím je akce mimořádná:

* Spolupráce ochranářů (ČSOP, Centaurea aj.) s přírodovědci (vyzvedávám jihočeskou přírodovědu, zoology a ekology pražské přírodovědy), s environmentalisty (prozřetelný děkan lesnické fakulty a vedení katedry ekologie a ŽP na ČZU v Praze), s učiteli učitelů (Hradec Králové), s vědeckou společností (Č. zoologická společnost), vysokými úřady (ministerstvo ŹP, krajský úřad a magistrát Hradce Králové), s mladými amatérskými filmaři (Amaterskefilmy.cz) i biologickým serverem Biolib.cz. Akci budeme medializovat i díky Č. rozhlasu Leonardo či prostřednictvím tiskovin (dokonce i časopisu Zahrádkář).
* Snaha podnítit zájem o problematiku v aplikovaných oborech, jež stojí u jejího vzniku (mnohdy dosud z nevědomosti) a zároveň o ni nemají zájem (”máme dost vlastních témat”).
* Na příspěvcích lze pracovat i v době letních prázdnin a začátku školního roku.
* Kromě možnosti výhry lze pomoci dobré věci – zakusit informační osvětu, vytvořit obrázek o vidění problematiky s nímž se seznámí zodpovědní lidé.
* Soutěžení v amatérských filmech a videích s ekologickou tématikou (kdo nevíte jak na film, viz návod - řada ekologických organizací ve filmové tvorbě dosti zaostává, přitom je to jednodušší, než třeba vytvářet internetové stránky).
* Neposílají se papíry, ale informace v digitálním formátu.
* Akce je nestranná - záštita politiků jde napříč politickým spektrem (Vambera ODS, Bursík SZ, Ambrozek KDU-ČSL, Böhnisch ČSSD).

Pokud Vás akce zaujala a třeba články beztak píšete nebo s nimi chcete mít nějakou zkušenost, máme tu invazní námět a stačí nám poslat výsledek snažení (u nestředoškoláků jde i o rychlost). Rádi bychom, aby přišlo co nejvíce soutěžních příspěvků. Již nyní nás potěšil zájem významných osobností a věříme, že akcí se podaří upozornit na problém invazí a přispějeme k diskusi. Nemusí se zapojit hned tisíce soutěžících, videí čekáme třeba i jen několik, článků řádově desítky (je tu velká šance na výhru, ale i relativní pracnost); zahrádkářů by ale mohly být i stovky. Ceny v hodnotě řekněme 20 tisíc (zájezdy Karavely, hodnotné publikace, ekologické výrobky, předplatné časopisu) se mohou stále rozrůstat. Předpokládáme slavnostní předání cen v Hradci Králové, kde bude možno nad tématikou dále diskutovat a shrnout ji.

Pozn. – “my” za organizátory

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.