eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Rozdělovat do škatulek nebo chápat vztahy?

Rozdělovat do škatulek nebo chápat vztahy?

Srpen 15th, 2008 by Jiří Jakl

Tu mne jeden příspěvek přivedl na stránky www.paukertova.cz. Proč máte mezi invazkami třezalku či jitrocel? Dostalo se mi zajímavé odpovědi autorky (Mgr. Paukertové):

Mé stránky jsou zaměřené na všechny rostliny, které rostou u nás, a to z nejrůznějších úhlů pohledu. Mám na svých stránkách fotogalerie i články o rostlinách léčivých, jedlých, jedovatých, užitkových, vzácných, zvláště chráněných, pylových alergenech. Rostliny fotografuji ve všech stádiích vývoje, fotografuji všechny části rostlin a snažím se fotografovat i rozlišovací znaky druhů. Další články a další úhly pohledů budu postupně přidávat. Najdete tu i atlas rostlin ČR seřazených jednak podle čeledí a jednak podle abecedy.

Vystudovala jsem ekologii a zajímají mě zejména vztahy (mezi prostředím, rostlinami, živočichy, lidmi). Co se týká vztahů mezi lidmi a rostlinami, má řada lidí rostliny zaškatulkované často jen do jednoho šuplíku: tohle je rostlina jedlá, tohle je rostlina jedovatá, tohle je rostlina léčivá, tohle je obtížný plevel, tohle je invazní rostlina. Rozdělení do škatulek je statické a uzavřené, většinou jednou pro vždy. Pochopení vztahu je věc dynamická, která odráží skutečnost lépe.

Snažím se proto ukazovat rostliny tak, aby lidé uviděli rostliny v tom dynamickém pohledu, anebo alespoň v několika škatulkách zároveň. Například bršlice kozí noha je často pokládána za úporný plevel, nicméně je i léčivá a jedlá, řada jedovatých rostlin je i léčivých a ten rozdíl spočívá jen v dávce a ve způsobu zacházení, denivka plavá je nejen okrasná, ale má i léčivé účinky a je jedlá, třezalka tečkovaná je léčivá, u nás je původní a v ve státě Washington DC. patří mezi rostliny invazní. Mám i články o jedlých rostlinách, kde se snažím ukázat, že kopřiva, která je pro jednoho plevel je pro druhého výborný a zdravý špenát, navíc zcela zadarmo. Prostě aby si lidé uvědomovali, že to zařazení do šuplíku je závislé na úhlu pohledu. Ukazuji rostliny z nejrůznějších úhlů pohledu, ukazuji i ty velmi neobvyklé a vzdálené pohledy a hlediska, pokouším se vést návštěvníka stránek k samostatnému přemýšlení nejen o těch škatulkách, ale i o vztazích v přírodě včetně obecného i osobního vztahu člověka k rostlinách a přírodě vůbec.

Tomu plně odpovídá zařazení zmíněné třezalky tečkované do fotogalerie invazních rostlin. Souhlasím s tím, že pokud návštěvník jen prolétne galerii, nepřečte si ani popis galerie, ani popis rostliny, může dojít k zavádějícímu závěru, že třezalka tečkovaná je u nás invazní, což také pokládám za nevhodné. Nicméně informace o rostlině u obrázku jsou, pokud má někdo zájem, předpokládám, že si přečte, že třezalka tečkovaná je invazní rostlinou ve státu Washington DC.

Invazní rostliny ve státu Washington jsou velmi ilustrujícím příkladem - řada rostlin projevující se jako invazní v tomto státě je u nás nejen původní jako třezalka tečkovaná, ale i silně ohrožená jako vrabečnice roční, nebo dokonce zvláště chráněná, jako například kotvice plovoucí. Takže hodnocení invazní-původní, a z toho vyplývající další vztahy (likvidovat-chránit) závisí nejen na vlastnostech rostliny samotné, ale i na tom, na kterém kontinentu hodnotitel právě stojí. Připadá mi to jako velmi názorný příklad pro to, aby si lidé uvědomili, že co je zde a pro mě tak, může být jinde nebo pro někoho jiného úplně jinak. Pokud si toto někdo uvědomí, vede jej to k dynamickému a celistvému pohledu, a to se netýká jen vztahu člověka a rostliny, ale třeba i mezilidských vztahů.

Zmínka o té kotvici mi zase připomíná úvahy některých botaniků, že je potřeba rozlišit vzácnost druhu u nás a jeho reálnou ohroženost. Tomu říkám botanika = průšvihy, srandy, problémy (mohou být i s chlupama poddruhů a variet :)

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.