eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Velké květeny

Velké květeny

Březen 29th, 2008 by Jiří Jakl

Na našem území vyšla řada květen či prodromů dnes již “historických” - Čelakovský (1868-83), Flora Bohemica (1877), Formánek (1887), Polívka (1900-1904), Dostál (1950). Existují i květeny zaměřené nejen na celé země české koruny, ale i třeba jen na jednotlivá pohoří (Krkonoše, Železné hory…). Díla jsou dostupná poněkud omezeně, ale stejně jako se pracuje na zpřístupnění některých cenných historických herbářových položek (mělo by být dostupné skrze trojúhelník Botanický ústav + Národní muzeum + Česká botanická společnost), pokusy o větší zpřístupnění máme i v případě historických květen. Tu máme “vlaštovku” České botanické společnosti, která připravuje zpřístupnění staré a těžko dostupné literatury na internetu (viz jihočeská pobočka), takže obrázek o ní a čerpat z ní bude moci každý (alespoň v knihovně s přípojkou k netu - byť z jiné oblasti vědění, ale poněkud monumentálně vypadá elektronické zpřístupnění práce Ch. Darwina).

V současnosti pro naše území mají význam dvě používané květeny - Dostálova dvojdílná Nová květena ČSSR z roku 1989 a plánovaně devítidílná Květena ČR (1988, 1990, 1992, 1995, 1997, 2000, 2005, ….?). Dostálova květena je v současnosti poslední vydanou kompletní česko(slovenskou) květenou. Dokud nevyšel Kubátův klíč, byla tato květena posledním kompletem k druhům české květeny a kritizovaným nosníkem nomenklatury (jmenosloví) i pojetí taxonů. Výhodou je, že květeny mohou současně nabízet určovací klíče, charakteristiky taxonů a jejich vyobrazení (naproti tomu klíče jsou především určovací pomůckou). Dostálova květena dnes zastarává co do úzkého pojetí rodů, kdy se pak běžný čtenář těžko orientuje v názvech rodů - že třeba Anisantha sterilis je vlastně obyčejný Bromus sterilis (sveřep/ec jalový). Tuto květenu dal do kupy jeden člověk, což je na jednu stranu obdivuhodný výkon. Na druhou stranu kolektivní díla, kde za jednotlivé části ručí jednotliví zainteresovaní odborníci, mají jistě také své kvalitativní přednosti (nicméně o odborné spolupráci se dočítáme na straně 13-14). Neobjevují se zde také citace použité literatury, které v Květeně ČR mohou čtenářům ušetřit práci s hledáním dalších informací (o pracích, které ještě nemusí být dostupné v elektronických knihovnických databázích).

Co ale Květena ČR? (nikoli “nová”, ale ta dokončovaná). Tu nás instinkt vede na stránky Botanického ústavu, kde ve výzkumné činnosti nacházíme bližší informace -zde-. Prim dnes mívají vědecké práce využívající cytologické a molekulární analýzy, které posouvají poznání různých jevů dopředu, umožňují se zapojit do mezinárodních publikačních aktivit (impaktů ap.). Určování, popisy a rozšíření druhů je druhá stránka vědy, kterou běžnému botanikovi zpřístupňují díla jako Květena či Klíč. Tak či onak, na Květenu dnes není moc času. To se nakonec projevilo u nejednotného pojetí některých taxonů (zejména rodů), které v 80. letech bylo úzké a po téměř dvaceti letech vydávání odpovídá pojetí co je v Klíči - navíc lze předpokládat další vývoj, takže v nejnovějších dílech patrně ani ne jemu.

Počtem dílů je Květena někdy srovnávána s třicetidílnou
květenou sovětských republik (jednotlivé díly vidno i dnes v angličtině ke koupi - za zhruba stovku euro). Ta má 22 tisíc stránek, vycházela v letech 1933-1964, viz -zde-. Je s podivem, jak tento komplet může být dnes komerčně prodejný přes polemizovatelnou kvalitu související s dobou vzniku. Z květen vydávaných v zahraničí se vztahem k nám zmiňme Flora Europaea (5 svazků, vycházela 1964-1993, více -zde- či -zde-), světové flory on-line jsou na floras.

Když člověk takový text píše, je cítit různě vyvolávaná sympatie či antipatie k tomu kterému dílu. Těžko různá díla objektivně srovnávat - kvalitu a kvantitu díla, jak dlouho trvalo vydávání, jaká a pro koho byla/je jeho dostupnost, kdo to psát nemohl, kolik to vytvořilo autorů, za jaké platy a státní granty (daňové prostředky), na jaký papír se to kde vytisklo. A přeci je to jen o popisech rostlin :)

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.