eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Spolupráce s ochranáři

Spolupráce s ochranáři

Březen 14th, 2008 by Jiří Jakl

Jak často se setkáváme s odkazy na ochranářské organizace u různých institucí? Neřekl bych, že vždycky ano. Svědčí to o nezajímavosti a nedůležitosti, o politice účelové neochoty spolupráce? Nebo se ochranářské organizace nesnaží o spolupráci a vlastně se o nich neví? Mnohdy se píše o ekologii, uvádí využitelnost vědeckých poznatků v ochraně přírody, ale proč se pomíjí občanský sektor?

Problematiku odkazování osvětlí sekce ochrana přírody a ŽP, vysoké školy či společnosti a sdružení. Odkazy obvykle spravují webmastři, ti jsou pod dohledem vedení a tu a tam někdo o přidání odkazu zažádá (a buď se mu vyjde vstříc, neodpoví, či se zástupným důvodem polituje nemožnost přidání odkazu, i kdyby byl pro návštěvníky užitečný a na rozdíl od ostatních alespoň aktuální).

Absenci odkazů na ochranáře si lze vysvětlit různě - předsudky o neprofesionalitě, bezvýznamnosti, neochotě spojení vědy s občanským sektorem ap. Tím je ale bohužel takový stav či dojem jen utužován. Jakkoli vliv institucí na občanský sektor nemusí být žádoucí, instituce by jistě občanský sektor neměly přehlížet či bránit iniciované spolupráci. Instituce tu nakonec nejsou jen pro státní zaměstnance (vědce, úředníky…) a pracovníky živící se komerčním prodejem.

Neziskové organizace (resp. nemusí to být ani lidé vytvářející úředně evidované sdružení) často přichází s různými chválihodnými iniciativami, se zapojením a osvětou veřejnosti, výhodou jsou i zkušenosti přímo z terénu (ne práce u stolu). Naše současné největší ochranářské organizace byly založené ne tak dávno - Brontosaurus (1974), Český svaz ochránců přírody (1979). Snad to byla reflexe na stav a běžný přístup k přírodě, se kterým bohužel nemá problém řada lidí ani dnes (programy, neprogramy - populace ropáků má stabilní úroveň a vychyluje ji jen převládající dobová ideologie). Další sdružení se nezřídka odsouvají jako “ekologistická” (bez bližšího zaobírání).

Pokud nechcete zůstat jen u letáčků a vycházek, chcete ochranu přírody zakusit, máme tu různé akcičky:

víkendovky Brontosaura :: akce ČSOP (lépe kontaktovat přímo základní organizace) :: Hnutí Duha (Týden pro les aj.) :: Děti Země :: Arnika (Tým Bořena)

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.