eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Apolitická botanika

Apolitická botanika

Březen 6th, 2008 by Jiří Jakl

Politika se botaniky dotýká stejně jako jiných oblastí lidských zájmů a aktivit. Možno vzpomenout prof. Bohumila Němce (fyziolog), který dokonce kandidoval na presidenta, botanické zastoupení je v parlamentu i dnes (Ambrozek, Böhnisch). Vzpomenout můžeme i prof. Krajinu (viz síň slávy), vliv politiky je i v podpoře různých botanických aktivit ap. Setkat se lze s názorem, že uvedené věty (protože se dotýkají politiky) politizují to, kde jsou dostupné (nevadí v televizi, novinách či speciálních vědeckých tiskovinách). Jistě ale něco jiného je informace o politice, vyjádření názoru a něco jiného jednostranná politická propaganda, hanobení přesvědčení, přesvědčování jak něco je i když není a diskriminace pro názorovou orientaci.

Informace o politice může mít podobu přehledu odkazů, upozornění na zajímavý názor či třeba méně známou skutečnost (viz úvod). Nestrannost se zde ztrácí ve chvíli záměrného pominutí (zamlčení) nějakého odkazu v přehledu odkazů, nemluvě o účelových hrátkách s pořadím a omezování možnosti uvádění názorů. Totalita využívá vnucování a prosazování názoru pomocí různých opatření (co kdo může dělat, jakou mít funkci a informace), demokracie nabízí názory a každý dle vlastního úsudku má možnost nezávisle ten který zastávat (stejně jako funkci, u které jsou důležité odborné předpoklady, výsledky a obhajitelnost, nikoli zastávání toho či onoho společenského názoru a tomu odpovídající možnosti).

S jakýmsi novodobým druhem politiky se lze setkat na internetu. Kromě propojení odkazy to bývají vitríny v podobě sekcí “odkazy” (zajímavé, užitečné ap.). Tu podle pozice jednotlivých odkazů lze usoudit zalíbení provozovatele do toho kterého serveru (resp. předbíhání a intenzitu spolupráce). A tu kde který relevantní odkaz může i chybět (resp. tu a tam proložen odkaz alespoň “méně problematický”, aby se neřeklo). V botanice není problém říci, jak určitá kytka vypadá a kde roste, ale spíše kvůli komu někde neroste. Obsah takových informací tak odlišuje i typy webů (popisy bez komentářů či s nimi).

K věcem veřejným nezřídka přispívá i prof. Václav Hořejší (resp. audio). Tu přichází se zajímavým příspěvkem na ČRo Leonardo “Titulománie“. Upozorňuje na zábrany vědců vyjadřovat se k věcem veřejným, ostych a přenos vědecké zdrženlivosti i do této oblasti.

Z akademického prostředí lze připomenout i aktuality prof. Herbena (geobotanik). Na příspěvky jsem kdysi pohlížel jako na “teze autority”. Jsou určeny pro studenty, proto mne zajímala možnost reakce. Šlo to, naproti tomu za totalitního režimu by to nejen nešlo, ale při vyjadřování odlišného názoru bylo dokonce bláznovstvím s předpověditelným dopadem na odborný růst.

Snad i příslušnost učitelů k té či oné straně může být určitou inspirací pro studenty (tu však bývalo “nejlépe”, když bylo možno ukazovat si průkazky jedné strany či koalice). Těžko pak soudit, zda celkem běžné zapojení učitelů do politiky je zrovna ideální (kým by byli zastoupeni otázka, s profesí každopádně příslušnost evidentně spojitelná je). A je také otázkou, jestli může člověk s všelijakým členstvím a funkcemi něco říci jen jako občan třeba Jan Novák.

Shrnuto - politika se botanice nevyhýbá. Pokud je to jen o navazování spolupráce a vyjadřování názorů, OK. Horší, když důsledkem je jen různé omezování, šíření nepravd a místo laškování třeba i otevřená nenávist.

Posted in Botanopolitan |

One Response

  1. eBotanik Says:

    Vzhledem k jistému vzniklému nedorozumění možno podotknout, že tento web je nestranný, a jestliže naráží na politiku, rozhodně nejde o propagandu nějaké strany (můžete ověřit či připomínkovat).

    Nakonec v rámci činnosti i vědeckých společností také na politiku narážíme - např. v nabídce ČBS se slevou Klíčová slova� 1989 (ekologická politika), pomíjet přirozeně nelze ani politickou zainteresovanost některých členů (síně slávy) ap.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.