eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Mapuje se, mapuje…

Mapuje se, mapuje…

Březen 4th, 2008 by Jiří Jakl

Co všechno kdo mapuje? V povědomí botaniků bývá zejména databáze FLDOK spravovaná Botanickým ústavem AVČR. Dále Agentura ochrany přírody a krajiny monitoruje evropsky významné druhy - více se dozvíte na Biomonitoring.cz, konkrétně o cévnatých rostlinách -zde-. Mapuje se i třeba v rámci České botanické společnosti, kdy můžeme zmínit nálezovou databázi JČ pobočky, dr. Kaplan organizuje databázi pro flóru východních Čech v rámci VČ pobočky ap. Výhodou “oficiálních” databází je, že údaje mívají podklady ve velkých herbářích, údaje jsou revidovány a měly by pocházet od věrohodných poskytovatelů.

Zmínit můžeme i mapovací aktivity ČSOP, konkrétně např. v rámci projektů JARO Jaroměř. Výsledky aktivit této organizace v přírodě jsou hmatatelné a díky přehledu předsedy (Davida Čípa) se s novinkami má možnost seznámit i běžná veřejnost (prostřednictvím aktualitek nově presentovaných i na webu Příroda kolem nás). Právě možnost zapojení veřejnosti je myslím důležitá, protože jinak může jít jen o suchá data (údaje v kartotéce či databázi, interpretovaná třeba i jen v nějakých sbornících), informace bez dopadu získání povědomí o rozšíření (mizení a rozšiřování) druhů, navíc zavánějící institucemi (potažmo malá ochota se tím zabývat). Když malinko odbočíme, snad i proto ČSOP přišlo s mapováním motýlů ČR, viz příloha Depeší ČSOP 1/2008 (mapují se i běžní motýli, zájemce lze odkázat i přímo na zajímavé stránky Lepidoptera.cz).

Známé je i mapování na Biolib.cz (savci, obojživelníci, plazi a vybrané druhy bezobratlých, včetně modráska hořcového, s jehož mapováním mohou pomoci i botanici - viz -zde-). Na tomto projektu spolupracují i někteří pracovníci AOPK aj. Bližší info nalezneme na Mapovani.biolib.cz. Kytky se tu dosud nemapují, protože se nikdo nenabídnul, že by se o to mapování staral a ověřoval data. Biolib každopádně nabízí hotový mapovací systém, který je možné po dohodě použít k mapování výskytu libovolných druhů rostlin, hub a živočichů.

Z dalších mapování zmiňme mapování invazních druhů sdružení Cetaurea, mapování orchidejí na Orchideje.net či akci Hledá se 22 rostlin běžící pod Botany.cz. Novinkou jsou Lokality-rostlin.cz, resp. viz zpráva (tu lze snad jen podotknout, že myšlenka spolupráce webů je dobrá, k setkáním a komunikaci webbotaniků dochází, ale bez komentáře…).

Posted in Botanopolitan |

2 komentáře

  1. Honza Says:

    Ahoj, docela by mě zajímalo co si zrovna ty myslíš o projektu Lokality-rostlin.cz

  2. eBotanik Says:

    Jo hodnocení primitivem? Nemůžu to ani doporučovat, ani nedoporučovat, záměrně jsem to nechtěl komentovat, ale taky neopomíjím. Tipoval bych, že to výhledově bude komunikovat s dalšími systémy mapování se zapojením veřejnosti (Biolib…), těžko říci jestli to bude sloužit nejen k absorbci dat (byť to určité výstupy presentuje). Čekal bych tu i nějaký formulář pro snazší datové vstupy (ovšem s možností evidence vkladatelů). Více skutečně nekoment.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.