eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » S botanikou na pastvě

S botanikou na pastvě

Únor 28th, 2008 by Jiří Jakl

Jednou ze zajímavých osobností Fakulty životního prostředí ČZU v Praze je Michal Hejcman. Sloučil problematiku pastvy s botanikou, prošel jihočeskou přírodovědou, pražským agrem a dnes přítomností obohacuje fakultu řekněme environmentální. Dnes již docent (stále mlád - nejen duchem) zvolil prolínání akademických věd a aplikovaných nauk, což je kromě mezioborové práce patrně další “nečistý” (ev. “špatný” či “nedůležitý”) způsob získání poznatků a třeba i cestou vedoucí k možnosti jejich využití lidstvem.

Do dílny geobotanického pasení (či řekněme vědců a vědkyň na pastvě) můžeme nahlédnout na stránce http://fle.czu.cz/~hejcman/. Co téma, to dá se říci nakonec impaktová publikace (resp. přesněji impakt s dopadem). Ale pozor, nezapomíná se ani na popularizaci a praxi. Přeci jen samotné sepsané vědecké poznatky v angličtině a nečtivé formě dostupné kdesi (nebo pro běžného smrtelníka přímo nedostupné) jsou z hlediska jejich dopadu poněkud k ničemu. Tu ale máme Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích (Mládek J., Pavlů V., Hejcman M., Gaisler J. eds. 2006), nakonec další příspěvky najdete -zde- (”příspěvky v odborných časopisech” - na stránce dolní části). Mimo akademickou půdu je také dnes zván právě lidmi zabývajícími se pastevectvím a údržbou porostů (lze jedině doporučit, i když časoprostorové možnosti jednoho člověka jsou omezené).

Jakýsi inovační proces tak od myšlenky a získání vědeckých dat prochází přes vědecké a popularizační publikace až do praxe. Také patrně otevřené dveře a schopnost komunikace prakticky s kýmkoli brání uzavírání se do prosté vědy (která by jinak mohla být sama o sobě prakticky k ničemu). Tak snad jsem nepřechválil :)

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.