eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Druhy

Druhy

Leden 8th, 2008 by Jiří Jakl

Když nepíšete jen biologické, ale i obecnější příspěvky, problémem je mluvit o druzích. Jakých druzích?

Druh organizmu: Co je živé se dá zařadit do “škatulek” druhů, jenže obecně druh můžete mít třeba i másla. Organizmem se míní živé systémy, jenže co jednobuněční - ty nemají orgány, ale organely a míní se pak organizmy i “organelizmy”? Nicméně i samo slovo “organizmus” není původem české a chuť se vyhnout užití cizího slova se nezapře (zejména třeba ve spojení “invazní druhy organizmů”, když se myslí invazní druhy rostlin a živočichů).

Biologický druh: Jestliže není chuť užít “druh organizmu”, alternativa se nabízí právě “biologický druh”. Obyčejný člověk tomu rozumí, ale nikoli biolog. Slovy Briggse & Walterse jsou biologické druhy “skupiny aktuálně nebo potenciálně se křížících přírodních populací, jež jsou reprodukčně izolovány od jiných takových skupin”. Kladení důrazu na reprodukční bariéry se liší od pojetí druhů morfologických (co vypadá stejně a odpovídá znaky nějaké typové herbářové položce), patří sem i druhy “na jedno brdo” apomiktické (linie jedinců nepohlavně se rozmnožujících semeny - viz pampelišky, ostružiníky, jeřáby…), naopak vylučuje to některé jedince různých ploidií (pentaploid křížený triploidem “téhož druhu” ap.) a nakonec jde i o hledisko evoluční (hrátky s hranicemi poddruhu a druhu, rozlišení evolučních vztahů vedoucích ke skupinám příbuzných jedinců).

Botanický druh: Pro odlišení šlechtěných rostlin od rostlin nešlechtěných a jen pěstovaných (v botanických zahradách, arboretech, parcích…) lze užít termín botanický druh. Tu ale narážíme na ono “pěstování” (viz pár pojmů) či že do botaniky patří všechny rostliny.

Nicméně tedy třeba když někdo píše o učení se biologických druhů (druhy organizmů), musí si dávat pozor jestli mu “nerozumí” biologové (nakonec někdy člověk nerozumí ani sám sobě :)

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.