eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Zapísněme si do kalendáře

Zapísněme si do kalendáře

Leden 2nd, 2008 by Jiří Jakl

Botanický klub při Českém svazu ochránců přírody vznikl na popud Jarka Podhorného z ČSOP Hořepník Prostějov. Loni se podařilo uskutečnit několik akcí (viz seminář u Bučovic či exkurze na panonské stepní lokality v okolí Hainburgu a Bratislavy) a pár jich je v plánu i letos.

Letos by se mělo zopakovat setkání botaniků ČSOP opět u Bučovic - poslední víkend v květnu. Floristický minikurz VČ sekce bude u Moravské Třebové. Jindra Šmiták bude dělat v červenci Lotyšsko, skupinka Jarka Podhorného bude mít v menším Dachstein a slaniska pod Budapeští. Začátkem září bude patrně celostátní setkání členů ČSOP v Plumlově (pořádá Hořepník).

Snad tedy s ochranářským heslem: “Poznej a chraň!”

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.