eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Ozvěny invazí II

Ozvěny invazí II

Prosinec 8th, 2007 by Jiří Jakl

Jedni hodnocení a zkušenosti, které zazněly na konferenci ČBS (viz -zde-), považují za relevantní a otevření směru diskuse o invazích vítají (dokonce i když by bylo možno hovořit o vytýkání jim něčeho). Druzí naopak příspěvek považují za nerelevantní, popudivý, nelíbí se způsob presentace a dokonce se smazaly příspěvky na Botany.cz. Snad zde hrají roli i osobní antipatie, politika či nevím co.

Co ovšem nechápu, to je kdo že v tom mém příspěvku byl nějak zvláště popudivě kritizován. Když se vrátíme k oněm základním zainteresovaným a komunikujícím skupinám:

* ochranářské organizace, “neziskovky” - na řešení invazí dohlížejí dobře zaplacení a v regionech koordinovaní odborníci
* zahradníci aj. - ví o nebezpečí invazních druhů, ví jak se takových druhů efektivně zbavovat a brání únikům druhů ze zahrádek do volné přírody, případně třeba včelaři nesází invazní medonosné rostliny do přírody
* veřejnost - má dobré povědomí o invazích, plně chápe naléhavost investic do potlačování nežádoucích invazních druhů
* politici, úředníci - o invazích ví vše potřebné, legislativa a vyčleňované finance odpovídají současnému poznání a potřebám
* vědci - nezabývají se pouze jevem invazí, ale určují i řešení nežádoucích druhů, poznatky popularizují a veřejnost díky jejich dohledu nečte zavádějící informační materiály

Myslím, že výše popsaný stav je ideál, který by byl v kontextu relativně nedávného začátku řešení invazí překvapivý (a dle vlastní zkušenosti i popisu druhých spíše neodpovídá realitě). Nežádoucí invazní druhy se dosud spíše šíří, místo plošného řešení je přístup spíše řešení problému až když to někde “hoří” (přitom okamžité potlačování již prvovýskytu invazního druhu významně šetří náklady na řešení v budoucnu a přístup se liší spíše dle ochoty různě mezi kraji či obcemi). Myslím že je vynikající, že (přes pomluvy těch kteří neznají moji činnost) nalézám pochopení třeba i u lidí, které nežádoucí druhy dosud spíše z neznalosti problematiky mohou i šířit (slova doktora - asistenta katedry zahradnictví: “Super Jiří, jen tak dál, držím pěsti.”; ochota uspořádání semináře v zahradnické škole v Mělníce; braní informace o invazních druzích na zahrádkářské výstavě jako poradenství atd.).

Nehledal bych tedy problém v oné mé presentaci. Jestliže někdo v první chvíli na v podstatě nezvyklou informaci o zainteresovaných skupinách reaguje možná s nelibostí, rozhodně nemyslím, že je toto podstatné a popis oné neverbální reakce je jen subjektivní. Záleží ale zejména na oné relevanci a nalézaném řešení. Podotýkám, že problematika je celkem nová, určitě bude “in” a ona vytýkaná ignorace práce kolegů vyplývá spíše z nepresentovaných výsledků (jakkoli je to třeba pochopitelné). Z osobního blogu (který má kdejaký politik, teenager i první botanici - Jan Kolář /fyziologie/ či Venca) nikdo nemusí chodit půldne s hlavou “jako škopek” (i když nemusí mít stejnou zkušenost či názor - proto tu lze také reagovat/testovat hypotézy a je dobře, že se tak i děje).

Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.