eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Méně mnohdy více

Méně mnohdy více

Listopad 30th, 2007 by Jiří Jakl

Mnoho lidí (zejména vědců) je zvyklých psát a číst vyčerpávající pojednání. Samozřejmě ideální je vědět všechno, nicméně na všechno nemusí být čas a těžko lze vždy myslet na všechno (specialista se zabývá konkrétním tématem, naopak např. úředník musí řešit vícero témat a lze se pak i snadno vymluvit právě na onu časovou indispozici a myšlenkovou kapacitu :)

Základní předpoklad “méně je více” se opírá o pravidlo stručnosti, kdy vzhledem k možnostem čtenářů “méně předloženého = přečtení nejdůležitějšího“. Toto pravidlo dodnes řada lidí nechápe (nebo ani nechce, pokud jsou honorováni za množství textu) a jejich příklon k vyčerpávajícím informacím má pak přesně opačný efekt, než jaký se snad očekává. Mnohdy jde také ovšem i o formu informace. Jestliže vezmete stránku a popíšete ji nahuštěným textem s popisem jak vypadá nějaká kytka, mnohem více řekne její nákres a případně velmi krátký upřesňující komentář.

Při zjednodušeních je nutno přemýšlet zejména nad obsahovou správností/korektností. Není to problém vypouštění třeba celých kapitol nesouvisejících se zamýšleným použitím. Spíše jde o to, že význam vět oznamovacích v redukovaných příspěvcích nemusí přesně odpovídat realitě. Jestliže třeba o některém rodě platí “květy bílé kromě druhu xy s květy do žluta”, asi těžko v neodborném textu budeme číst tuto informaci, když druh xy nemá nijak velký význam. Spíše se pak dozvíme “rod má květy bílé”, kdy tuto informaci platící v běžné praxi lze v případě potřeby upřesnit příslovci jako “vždy, zpravidla, obvykle, občas…”. U prosté teze “rod má květy bílé” bez upřesnění četnosti pak nemusí daná teze platit v celých 100% případů. Na druhou stranu toto pravidlo asi není obecně v povědomí a kdekdo s ním může i polemizovat, nebo pak v daném případě i věřit jen na bílé květy nějakého rodu bez výjimek.

Nakonec snahou i zde v rozcestnících bylo uvedení několika nejdůležitějších odkazů - ze kterých lze získat snad i lepší přehled, než kdyby seznamy odkazů měly podobu hustých textů k vlastním odkazovaným stránkám.

A co mne vedlo k sepsání těchto “obecně známých…”? Mnohdy běžné texty u posterů jsou nahuštěninou textů s velikostí písma 12, jen o málo větší písmo je někdy u presentací powerpintových a dosud si kdekdo myslí, že hustě popsaná stránka má větší sílu než pár souvětí na téže stránce (bohužel v politice to naopak mnohdy vede až jen k prázdným heslům). Abych jen nekritizoval, snažil jsem se najít rady on-line jak má vypadat třeba poster, ale dostupné lze doporučit snad jen nahrávky doc. Flégra v praktické metodologii vědy. Možná by tyto rady neměly chybět na stránkách studií, kde se postery nechávají tisknout.Posted in Botanopolitan |

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.