eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Perspektivní léčivé látky v rostlinách

Perspektivní léčivé látky v rostlinách

Listopad 23rd, 2007 by Jiří Jakl

“Stále jsou objevovány nové látky v rostlinách, které mohou mít i srovnatelnou účinnost se v současnosti užívanými syntetickými přípravky, ovšem bez nežádoucích účinků. Lidé však neustále ničí zásobárny biodiverzity této planety, a tak řada perspektivních rostlin vymírá aniž by jejich obsahové látky byly podrobeny výzkumu.”

Když si tak biolog přemýšlí o smyslu biologie, vidí smysl v onom “možném využití” a uplatnění v medicíně je dost významným využitím. Navíc odpověď snadno může podléhat “zubu času” a kvalifikovaně na ni odpovědět může jen člověk s přehledem - širším, než jen pouze biologickým. Tak jsem se na to zeptal prof. Patočky - známého toxikologa a dnes mimořádně výkonného popularizátora (znáte třeba z Vesmíru nebo jako provozovatele TOXICOLOGY). Ačkoli ke zveřejnění jsem dostal odpověď “Pochybuji, že je to rozumné, ale neřekl jsem nic, o čemž nejsem přesvědčen.”, dovoluji si spontánní odpověď přeci jen uvést (a ještě pár poznámek najdete zde v komentářích).

Milý Jiří,

pro vyšší rostliny tato téze platí v omezeném rozsahu, protože jsou již hodně farmakologicky prozkoumány. Překvapení však nelze vyloučit. Příkladem může být objev paclitaxelu v Tisu (Taxus brevifolia) a následně celé skupiny nových látek zvaných taxany, které vnesly úplnou revoluci do terapie rakoviny. Konec konců i Tobě důvěrně známé magnólie jsou toho důkazem. O jejich užitečnosti ve východní medicíně se vědělo, ale současná medicina není založena na zkušenostech, ale na důkazech - evidence based medicine - a tak musely přijít kontrolované preklinické a klinické studie, aby prastarou zkušenost ověřily moderními metodami.

V plném rozsahu ta téze platí pro “nižší rostliny” jako jsou řasy a sinice (i když jsou to vlastně bakterie), ale zejména pro nepřeberné množství mořských organismů tvořících plovoucí plankton, dále korály, mořské houby atd. Každoročně jsou objevovány stovky nových látek zcela neznámých struktur a často i dosud neznámých mechanismů, jakými uplatňují svou biologickou aktivitu. Moře se tak stává nepřeberným zdrojem nových látek, podobně jako tomu bylo dříve u pevninských rostlin. V moři mají svůj původ různá analgetika a zejména cytostatika, ať již zasahují do buněčného cyklu jakýmkoliv způsobem. Nacházíme zde inhibitory mikrotubulů, enzymů, proteozomu, látky blokující buněčný cyklus např. inhibicí telomerázy apod. Snažím se o tom informovat v krátkých článcích na TOXICOLOGY i jinde.

Takže: tu tézi by bylo možno trochu rozšířit na v podstatě veškeré organismy žijící na Zemi, ale je platná! Ber to ale jen jako můj názor.

Zdravím a přeji hezký den. JP

Posted in Botanopolitan |

One Response

 1. eBotanik Says:

  Ještě pár úvah prof. Patočky:

  Můžu mít ještě poznámku?

  To využití rostlin jako potravy a také přírodního léku na různé nemoci člověka je jedno z vysvětlení, proč tu všechny ty rostliny jsou. Ale nejsou tu jen pro člověka! Rostlinami se živí býložravci, také housenky, hnilobné bakterie a co já vím kdo ještě, ale co léčivé a jedovaté rostliny. Má z nich užitek jen člověk? Omyl. Zvířata a různí živočichové nejen že poznají, která rostlina je pro ně jedovatá a mají se jí vyhnout, ale také poznají, která je pro ně léčivá.

  U šimpanzů je celkem obvyklé, že onemocní-li některý z nich, odchází od stáda do džungle a tam se “léčí” pojídáním listů, kůry atd. “LÉČIVÝCH” rostlin. Jak pozná, které jsou léčivé a na jakou nemoc se hodí?

  Takovou znalost získávají pouze primáti žijící v přírodě, je to znalost získaná a předávaná z generace na generaci. Primáti naropzení v ZOO tuto znalost nemají.

  I primitivní pračlověk získával takovéto informace a předával si je z generace na generaci. Tuto znalost nemuseli mít všichni příslušníci kmene, postupně se stávala majetkem “vyvolených”, skupiny lidí z kterých se nejprve rekrutovali šamani, posléze ranhojiči a báby kořenářky a nakonec lékaři.

  Silně to simplifikuji, ale tak nějak to asi bylo s předáváním znalostí ještě v době, kdy lidé neznali písmo. Teprve mnohem později se začaly tyto znalosti sepisovat, vytvářet herbáře, sbírky magistra liter připravovaných léků.

  Pak začal chemické látky s biologickým účinkem připravovat i člověk a zapomněl, že první byla příroda. Nastává nová éra syntetických léků (není tak dlouhá a vzhledem k historii člověka jako biologického druhu dokonce jen velmi krátká), velmi účinných u mnoha chorob a člověk uvěřil, že překonal přírodu!

  Protože vývoj v přírodě se pohybuje v kruhu (negace-negace), po určité době se znovu vracíme k přírodním lékům a ty “umělé” zavrhujeme. Alespoň někteří z nás. Protože oficiální medicína jim moc nevěří, přísaháme na medicínu alternativní, přírodní a slibujeme si od ní i to, co nemůže splnit. Ale: věř a víra tvá tě uzdraví.

  Ať už jsme chemici, botanici, biologové či jiní přírodní vědci, nezbývá nám než tu přírodu z mnoha hledisek zkoumat a snažit se v její prospěch využít vše, na co při tom zkoumání příjdeme. Ať už jde o nalezení léku proti rakovině, nebo o nalezení příčiny, proč se některým organismům na Zemi už tolik nedaří a jiným naopak se daří až příliš.

  Omlouvám se za to filosofování. JP

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.