eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Formální příspěvky

Formální příspěvky

Listopad 22nd, 2007 by Jiří Jakl

hezky upravit dle zvyklostí a potřeb

Vypilovaný sloh, perfektní čeština, profesionální technika a doplňky (foto, audio), příspěvky špičkových odborníků a vtipný recenzovaný obsah, začlenění do výuky na školách, držená tématická jednotnost jednotlivých časopisů, záštita významných institucí… Tak by ideálně měly vypadat vědecké materiály pro širokou veřejnost. Často říkají “tak mě tu máte” nebo “ptejte se a my vám to sem dáme”, cokoli neprofesionálního se celkem snadno pozná. Prostá popisnost a dobrodružství z poznávání se také mnohdy vyznačuje, že vlastně nic neřeší (v botanice se tradují “doktoři přes kytičky”, kteří je neléčí, ale jen o nich píší). Jakkoli jsou vědci k veřejnosti vstřícní (zásluhou lidí jako byl Ivo Budil), pár úvah asi nebude na škodu.

Otázka zní, zda takovéto vyumělkování a předkládání má ten správný efekt, když samotná podoba může říkat cosi o omezené možnosti zapojení prosté veřejnosti do něčeho takového. Nakonec ručně pletený košík, namalovaný obraz, jablíčka z vlastní zahrádky či amatérský film o vlastní činnosti mohou kdekomu připadat lepší, než věci ze stroje či od “sériového profesionála”. Tu možnost udělat si něco sám má dnes již kdekdo - udělejte si své stránky/blog, přidávejte povídání a postřehy, fotografie…. Pochopitelná nekvalita “amatérské práce” se pozná nejen podle vzhledu (to pak hodnoťme “oficiálně” odborné weby jako Česká botanická společnost či Stránky botanických doktorandů), ale i podle těch chybek v pravopisu (které jsou údajně tak rušivé, že se to nedá přečíst - to je zajímavé, že třeba textům bez háčků a čárek v SMS všichni když je potřeba kupodivu docela dobře rozumí) a samozřejmě v neprofesionálních textech kvůli častému prostému opisování a sepisování z různých kontextů prostě vznikají i faktické nesmysly.

Dnes je díky internetu více prostoru pro amatérské tvoření a tvorba se týká i příspěvků se vztahem k vědě. Je to alternativa k čemusi předkládanému od přirozených i vyumělkovaných autorit (čímž ovšem nelze popřít význam osobností, které mají nějakou váhu a mohou být vzorem pro ostatní). Na internetu je tvůrčí svoboda, a tak tu máme plno “internetového plevele” (čteného mnohdy asi tak jako formálu a v úsměvném hledáčku “oficiálníků” :) Důležité je nejen přednášet, ale i diskutovat - tj. nechat prostor pro přispívání obou stran. Není tu ale situace, kdy se v druhé straně ta chuť dusí (nebýt internetu, často se raději nechá věda plavat, maximálně příležitostně čte - nakonec pro nezajímavost takové situace se preferuje “paření”)?

Výzva pro veřejnost, studenty ap. - zkuste to! Oficiální viz: Otevřená věda, Živa, Vesmír, ABC, Osel, ČRo - příroda, Středoškolská odborná činnost, Biologická olympiáda.

Posted in Botanopolitan |

One Response

  1. eBotanik Says:

    Když se tak zamyslím nad tou kravatou… - je to zejména ten až zájem odpudivý jazyk? Neosobitý trpný rod, absence hovorových výrazů (jimž každý rozumí a lépe se pamatují) a sice logická a přehledná, ale až sterilní struktura textu. A navíc může jít o přednostní vstupenku pro ty autory zaměřené na “kravatu”, nikoli přínos obsahu (s tím si ovšem redakce u obsahově kvalitních autorů poradí, formálnosti spíše ubývá).
    Zajímavostí popularizace určené oficiálně mládeži je (pokud pomineme středoškolské soutěže), že ji ve skutečnosti čtou spíše dospělí - možnost žádaného přímého zapojení čtenářů by jistě takové materiály zatraktivnilo (výhodnou internetové formy je, že se zde dá viditelně interaktivně reagovat). Pokud se vychází z předpokladu, že jazyk má mít určitou výchovnou podobu, pak je to poněkud paradoxní - co mládež nečte, to ji stejně nevychovává (ale může pravda alespoň její rodiče :)

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.