eBotanika.net - botanika na netu » Blog Archive » Endemity ČR

Endemity ČR

Říjen 6th, 2007 by Jiří Jakl

pěstovaný údajný Sorbus sudetica ve stanici KRNAP ve Vrchlabí (jeden kus roste volně i v zámeckém parku)

Endemit je taxon (druh, poddruh aj.) omezený svým výskytem na jediné malé území. Takový taxon může být buď evoluční novinkou (nestačil se ještě ani rozšířit - neoendemit) nebo jde o taxon, který se pro svou specializovanost nikdy nerozšířil na větší plochu nebo se po vymírání v širším areálu zachoval pouze na malém území (paleoendemit). Taxony výlučně vázané na určité území, ale s omezeným výskytem na území jiném nazýváme subendemity. Co jako endemit označit lze souvisí už s tím, jestli např. nějaké populace vyhovují vůbec z hlediska definice např. druhu/nedruhu (ostružiníky), některé věda možná ještě objeví (jeřáby). I Česká republika má své endemity a více se o nich můžete dozvědět od doktora Sudy ze záznamu vysílání Českého rozhlasu (event. více v souvislosti s rožcem kuřičkolistým viz -zde-). Seznam našich endemitů se vyvíjí (nutno poznamenat, že nikoli díky dramatickému vývoji v naší přírodě, jako spíše vývoji v poznání a vědě), nakonec posuďte sami.

Souhrnný orientační seznam (podle Mgr. Jan Suda, 3.11. 2003)

Aconitum callibotryon Rchb. (subendemit)

Alchemilla obtusa Buser ssp. trapezialis Plocek

Campanula bohemica Hruby in Domin et Podp. ssp. bohemica (subendemit?)

Campanula bohemica Hruby in Domin et Podp. ssp. gelida (Kovanda) Kovanda

Campanula tatrae Borbás ssp. sudetica (Hruby) Kovanda

Carex viridula Michx. ssp. pseudoscandinavica Holub ined.

Cerastium alsinifolium Tausch

Cortusa matthioli ssp. moravica (Podp.) Soják

Dactylorhiza bohemica Businský

Dactylorhiza carpatica (Batoušek et Kreutz) Batoušek et Procházka (?)

Dianthus arenarius L. ssp. bohemicus (Novák) O. Schwarz

Dianthus carthusianorum L. ssp. sudeticus Kovanda

Dianthus moravicus Kovanda

Euphrasia corcontica (Smejkal) Smejkal et Dvořáková (V)

Galium sudeticum Tausch (subendemit)

Gentianella praecox (A. Kern. et Jos. Kern.) E. Mayer ssp. bohemica (Skalický) Holub (subendemit)

Knautia arvensis (L.) Coulter ssp. pseudolongifolia (Szabó) O. Schwarz

Minuartia corcontica Dvořáková

Minuartia smejkalii Dvořáková

Oenothera moravica Jehlík et Rostański

Pedicularis sudetica Willd. ssp. sudetica

Pinguicula vulgaris L. ssp. bohemica (Krajina) Domin

Plantago atrata Hoppe ssp. sudetica (Pilger) Holub

Poa riphaea (Asch. et Graebn.) Fritsch

Potentilla lindackeri Tausch (tax.)

Rubus bohemiicola Holub

Sorbus alnifrons Kovanda

Sorbus bohemica Kovanda

Sorbus eximia Kovanda

Sorbus gemella Kovanda

Sorbus hardeggensis Kovanda

Sorbus quernea Kovanda

Sorbus rodanthera Kovanda

Sorbus sudetica (Tausch) Fritsch

Taraxacum alpestre (Tausch) DC.

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb. et Schenk. ssp. moravica Holub (subendemit)

Posted in Botanopolitan |

3 komentáře

 1. Zbyněk Hoták Says:

  Přesně jak bylo výše uvedeno, seznam endemitů ČR se vyvíjí. Naštěstí tomu není zatím ještě z důvodu jejich vymizení (smutná historie jestřábníku Purkyňova z Krkonoš doslova vysbíraného botaniky je prozatím výjimkou). Do uvedeného seznamu lze doplnit lomikámen trsnatý Steinmannův (Saxifraga rosacea subsp. steinmannii)- údolí Labe a Jizery - a pupavu Biebersteinovu sudetskou (Carlina biebersteinii subsp. sudetica) - Velká a Malá Kotlina v Hrubém Jeseníku. Z hlediska endemismu ČR jsou problematická pohraniční území. Např. z Krkonoš je známo kolem 30 endemických druhů a poddruhů cévnatých rostlin, některé jsou omezeny jen na českou, jiné na polskou část pohoří, mnohé z nich však rostou po obou stranách hranice a jsou tak z hlediska ČR vlastně subendemity (např. zvonek český - Campanula bohemica, všivec sudetský pravý - Pedicularis sudetica subsp. sudetica, pampeliška alpínská - Taraxacum alpestre). Mimo Krkonoše je to případ třeba jeřábu hardeggského (Sorbus hardeggensis) z Podyjí. Dosud neuzavřena je problematika rodů jako ostružiník či pampeliška zastoupených na našem území desítkami až stovkami drobných druhů, u nichž mnohdy nelze na základě dnešních znalostí zatím určit rozsah areálu. U některých taxonů z výše uvedeného seznamu také lze o jejich poddruhové hodnotě pochybovat (např. kruhatka Matthioliho moravská - Cortusa matthioli subsp. moravica, jejichž malá populace na dně Macochy je tvořená variabilní směsí jedinců, z nichž některé nelze vůbec od typického poddruhu odlišit. Je tedy zřejmé, že seznam tzv. “našich” endemitů v následujících letech dozná ještě mnoha změn.

 2. Edvīns Says:

  Unfortunately i am not strong in cheske language, but understand more or less Zbyněk Hoták comment.
  I agree, botanists start make too much micro species. I wonder about german Sorbus book. They made nearly 30 new Sorbus species for science. If we start accept every eco form of plant like new species, then it is finish of science.

 3. Zbyněk Hoták Says:

  Edvins, thanks for your comment.
  But I am afraid that you misinterpreted my comment. I am not against apomictic microspecies. I think apomixy and allopolyploidy connected with apomixy are important processes in a plant evolution. Altough it is often very difficult to distinguish them, these microspecies plants have all characteristics of natural species. Of course, these genera will always be a object of a few specialists but I do not think that their distinguishing is the end of science.
  My comment was aimed to clarify a problematics of some “national” or “state” endemits. There is a very common trend to forget that many Czech endemic species we can find in Poland because the border between these states is not a natural border. The second problem is a taxonomical delimitation of some endemic taxa. Of course, we want to have many endemic species and sometimes some of them are only unimportant forms of common species. The third problem is an existence of apomictic microspecies. Their research will surely increase the number of Czech endemits but I think it is correct. E. g. Czech Sorbus species (we have about 10 (sub)endemic species) are separated not only by their localities but also in their morphology very well. A similar problem is a genus Alchemilla (only one endemic subspecies). More problems we can find in Taraxacum, Rubus, Hieracium or Ranunculus auricomus agg. but times of headless descriptions of dozens of new species are out.

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.