eBotanika.net - botanika na netu » 2010 » Říjen

Ekologický přístup k veřejné zeleni

Říjen 31st, 2010 by Jiří Jakl

Není to otázka jen nějaké koncepce, že odborníky na veřejnou zeleň nemusí zajímat zvířata ve městě, tím spíše ta volněžijící - ježci, ptáci, motýly. Stejně jako ze sadovnického hlediska může trpět zámecký park udržovaný botanickou institucí, obdobně může být neideální stav veřejné zeleně bez vlivu ochránců přírody. Mezioborové průniky jsou důležité, ať kdo prská a brání se vůbec reakci na své objektivní a “dokonale botanické” recenzní posudky.

Je přeci každému známé, proč je méně živáčků ve městě. Není nic nového pod Sluncem, že se tu projevuje vliv člověka. A jak to tedy napravit? Tak v programu Živá zahrada (zivazahrada.cz) najdeme ledacos podnětného nejen pro zahrady, ale i pro parky. S parkovou aplikací sice dosud moc zkušenosti nejsou, ale zamysleme se, oč tu například vlastně jde:

* Krmítka pro ptáky a zdroje potravy pro ně (v zimním období různé plody na stromech a keřích, v letním období hmyz v lučních porostech a nikoli v často sekaných, krátce střižených a v lepším případě ještě postřikovaných anglických trávnících, v odlehlých místech existence třeba i trouchnivějících stromů opět s určitou hmyzí potravou pro ptactvo)
* Likvidace a nevysazování druhů se sklonem k invaznímu chování v blízkosti přírodního prostředí (-> ne úbytek biologické rozmanitosti prostředí).
* Zajištění úkrytů pro menší obratlovce (hromady listí pro zimující ježky, zídky pro vyhřívající se plazy, tůňky pro obojživelníky) a počítat s jejich migrací (systém sousedících živých ploch).
* Hotel pro hmyz (viz Zahradnický kalendář ).

Na co při zavádění těchto úprav lze narazit? Je to zbytečně drahé, nás učili ve škole něco jiného. Popravdě vyšší opodstatněná cena bývá cílem různých firem, chtějí-li vydělat. Stejně jako lze vydělat díky zbytečnému častému sekání trávníků, lze vydělat i vyvěšováním budek pro ptáky či efektivní likvidací invazních druhů (u invazních dřevin např. s aplikací glyfosátových herbicidů na pařez v době končícího vegetačního období). Můžeme to sice vědět každý, ale konečně posuňme se plácáním do větru ve formě neeseje časopiseckého fóra :)

Odkazy:

Podzim - ideální čas na výsadbu veřejné zeleně (Příroda.cz)

Ekozahrady, permakultura, přírodní styl (Ekozahrady.cz)

Posted in Botanopolitan | No Comments »