eBotanika.net - botanika na netu » 2008 » Prosinec

Jedovatý glyfosát?

Prosinec 31st, 2008 by Jiří Jakl

O bezpečnosti “chemie” si už jistě každý myslí své - lidstvo s ní experimentuje dost dlouho a neváhá s jejím přidáváním kolikrát ani do potravin. A co postřiky?

Tak postřiky např. na bázi rtuti, DDT ap. jsou v civilizovaném světě již mimo hru (to je skutečně “chemie”). Něco jiného jsou postřiky na bázi látek syntetizovaných přirozeně i samotnými rostlinami (repelentní a obranné sekundární metabolity rostlin, které lze nakonec připravit i synteticky). Z hlediska “ekologie” hodně zajímá biodegradabilnost (biologická rozložitelnost -> absence reziduí či akumulace např. v tuku živočichů, člověka včetně).

Jako “zázrak” jsou někdy presentovány herbicidy na bázi účinné látky glyfosát (glyfosátové herbicidy), neb jejich vhodné používání nepředstavuje vážné riziko ani ve volné přírodě (viz likvidace invazních druhů - samozřejmě s ohledem např. na eliminaci problému použití v blízkosti vodních toků a aktuálního otravování vodních živočichů). Jak je to ale s glyfosátem z hlediska toxicity pro člověka?

Nahlédněme do článku Toxicology prof. Patočky.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Likvidon (LQ)

Prosinec 25th, 2008 by Jiří Jakl

Pracovně jsem tak nazval soupis aktuálně doporučovaných metod účinné likvidace pro konkrétní invazní druhy. Likvidon by mohla vydávat některá veřejná instituce (AOPK). Odkazovat by šlo poslední poplatnou verzi s udáním roku jejího vydání, zveřejnění likvidonu by mělo být předem stanoveným způsobem (např. v časopisu Ochrana přírody, odkaz např. LQ 2008).

Určitým prvopočátkovým obecnějším druhem likvidonu může být i níže zmíněný letáček. Jsou zde popsány metody likvidace jednotlivých druhů vycházející z praktických zkušeností zejména M. Gerži a K. Morávkové. V publikaci Mlíkovský et Stýblo 2006 v tabulce u „hlavních nebezpečných“ invazivních druhů je uvedena jen zmínka např. „pastva, seč, postřik“, přitom konkretizace metodiky likvidace např. u Lupinus či Telekia ve vlastních textech poněkud chybí. Dosud existují projekty na „metody likvidace invazních druhů“, ale chybí jejich popularizace (např. v zahradnictví se uvádí spíše jak druhy pěstovat, nikoli jak je likvidovat - poukazoval jsem již v Mělníce). Žádoucí je znalost likvidace i u druhů, které jsou dosud likvidovány jen výjimečně či vůbec (jednou mohou být likvidovány hodně :)

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Nekonečný leták

Prosinec 9th, 2008 by Jiří Jakl

ČSOP JARO Jaroměř vydalo letáček k invazním druhům Královéhradeckého kraje.

Letáček je mimořádný výběrem druhů (zmíněny i rody Telekia a Echinocystis) vztažených přímo ke KH kraji, dohodnutým zdůrazněním “druhů nejvyšší priority” (vychází z připravované koncepce “invazních seznamů”) a užitím pojmu “glyfosátové herbicidy”, připomenutím principu “Beskydského postupu” jako metody chemické likvidace nejen u křídlatek, uvedeny jsou otázky likvidace u všech uvedených druhů.

Díky všem, kdo vzniku letáčku přispěli (zvláštní dík patří i garantce programu - Květě Morávkové z Liberce – sice to tak nevypadalo, ale po všech úpravách, nezbytném prodlení a konstruktivní kritice byl vydán leták, se kterým je spokojenost :)

Posted in Botanopolitan | No Comments »