eBotanika.net - botanika na netu » 2008 » Říjen

Spor o Beskydský postup

Říjen 22nd, 2008 by Jiří Jakl

Jak na křídlatku i další druhy s použitím glyfosátových herbicidů? Samotným výrobcům těchto herbicidů to musí být zákonitě známo snad nejlépe, zákonitá může být i jejich vůle prostě prodávat herbicidy - ideální může být dlouhodobá a vyšší spotřeba herbicidů (plýtvání či dlouhodobé aplikace již příliš nízkých koncentrací) s projeveným alespoň nějakým efektem účinnosti (proč by to jinak kdo koupil).

Vyjděme ovšem ze skutečnosti, že si jako spotřebitelé kupujeme konkrétní herbicid s návodem či informacemi k optimálnímu použití. Kdo ovšem přesně dodržuje návody? Myslím, že je to asi tak jako se vaří podle receptů v kuchařkách “palačinkové těsto, akorát přidat, ubrat, nedělat…”. Podobně to myslím může být i s Beskydským postupem.

Ten byl zveřejněn v letáčku, jeho účinnost je potvrzována vědeckým výzkumem (doc. Mandák v době nepublikovaných výstupů “metoda je skutečně velmi efektivní”) i obecnými předpoklady (viz pod čarou). Je Beskydský postup (BP) jen popsaný způsob potírání křídlatek, nebo může mít širší obsah? BP totiž může být pojat jako postup likvidace trvalek či dvouletek s využitím glyfosátových herbicidů a zpětného toku živin do kořenového systému neporušenými pletivy + měl by být brán větší potaz na generativní rozmnožování (které je nevýznamné u křídlatek).

Myslím, že důležité je přiblížit princip možné likvidace rostlin. Jestliže ho lze spojit s dvěma slovy “Beskydský postup” připomínajícím úspěch likvidace křídlatek ochránců přírody v Kunčicích p. Ondřejníkem – mimochodem jakkoli princip je primárně spojen s křídlatkami, autor (p. Šrubař) se zobecněním souhlasí. Čili obecná formulace může být myslím viz níže.

Účinná likvidace je “Beskydským postupem” využívajícím zpětný tok živin neporušenými vodivými pletivy: 1) V průběhu vegetace nevytrhávat a nekosit nebo jinak mechanicky nepoškozovat. 2) Chemická likvidace až od května – ne dříve (u křídlatky vhodné spíše v době kvetení - srpnu). 3) Glyfosátový herbicid dokonale rozprášit na listy. 4) Postřik po 10ti - 14ti dnech opakovat až do opadnutí olistění. 5) Nelikvidovat odumírající porost předčasně, ale až je úplně suchý. Princip lze aplikovat i na další druhy rostlin s vyvinutým kořenovým systémem či oddenkem (rostliny vytrvalé či dvouletky), důležité je pak nezapomínat ani na rozmnožování rostlin semeny (odstranění květenství, včasné kosení ap.).


Z prací na transport glyfosátu v rostlině vyplývá, že je transportován z listů (na které se aplikuje) do jiných částí rostliny. Transport probíhá floémem a obvykle koreluje s transportem sacharózy (glyfosát se dostává přednostně do zásobních orgánů). U křídlatky japonské je transport asimilátů do oddenků opravdu masivní, nejvyšší na podzim, Price et al. (2002).
Literatura naznačuje, že by metoda s aplikací na podzim mohla fungovat. Ale účinnost se musí opravdu pečlivě ověřit experimenty přímo v terénu.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Mějte se wallpaperově

Říjen 11th, 2008 by Jiří Jakl

S cílem nafotit bolševníky jsem se vypravil do okolí K. Varů. Okolí obce Stanovice mi vnukla Příroda Karlovarska, kde pozornost upoutá jistě i PDF k Doupovským horám s propagací Zelených. Dýchá to úvodními zmínkami o politických idejích a funkcionářích v publikacích z trochu jiné doby, nebo je to normální a lze podobně vítat vznik materiálů o přírodě s reklamou i na jiné strany?

Když se ale vrátím ke Stanovicím, někteří lidé tu o bolševníku za humny ani nevědí a sám jsem musel “hledat” propadajíc zprvu beznaději, co mi to zase ten Internet našel (jakkoli je bolševník ve skutečnosti vážný problém). Ale dobře to dopadlo, podzim se krásně vybarvuje a šípky plné vitamínů dozrávají. V internetovém jazyce s odkazem na ten barevný podzim přeji, mějte se wallpaperově :)

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Invazní rostliny v Častolovicích

Říjen 6th, 2008 by Jiří Jakl

Na upozornění na invazní druhy bylo možno narazit na Zahradě východních Čech. Ta zde jako jedna z mála výstav nabídla informaci návštěvníkům o invazních druzích a soutěži Pozor na invaze!. A co nám k tomu řekl jeden z organizátorů výstavy viz video:

>>>Invazní druhy v Častolovicích

Posted in Botanopolitan | No Comments »