eBotanika.net - botanika na netu » 2008 » Červen

Nový dendrofilm

Červen 26th, 2008 by Jiří Jakl

Na jaře tohoto roku se řešily problémy kolem toho, co se v rámci Dendrologické sekce ČBS dělat ne/může a co komu proč vadí. Když pomineme pronikání osobních antipatií, význam zde mělo snad i že Č. botanická společnost je někdy vnímána jako společnost ryze vědecká, resp. pro vědce. Kromě podpory botaniky na vědecké a vědecko-pedagogické bázi jsou ale podle průkazek nedílnou částí i aktivity vědecko-popularizační, koordinace členů z různých pracovišť, podpora regionálního botanického výzkumu a ochrana přírody, zvláštní péče je věnována amatérům a mládeži. Kromě povinnosti platit členské příspěvky a zavázání se členstvím k ochraně přírody má členství přirozeně i řadu výhod (netřeba komentovat).

Většinu dotací na podporu aktivit ČBS vzhledem k jejich výši snad i pochopitelně pozře vydávání prestižních časopisů (výkladní skříně ČBS). Na řadu aktivit společnosti však peníze ani nejsou potřeba, což je nakonec obvyklý případ na úrovni regionálních poboček či sekcí. Jde o různé exkurze, nakonec i internetové projekty či alespoň vědeckou spoluúčast na akcích připravovaných ve spolupráci s jinými institucemi či organizacemi.

No a konečně inzerovaný dendrofilm vznikl díky spolupráci s Č. svazem ochránců přírody a naleznete ho na Stream.cz. Jde o exkurzi doc. Zeleného do zámeckého parku ve Vlašimi, kterou uspořádala Dendrologická sekce a akce se spojila s kampaní Setkání s přírodou. O akci se dozvěděli místní zájemci prostřednictvím e-mailových aktualit vlašimského ekocentra a na zfilmování se podílelo ČSOP JARO Jaroměř. Takovéto akce nebývají cílené na setkání špičkových odborníků (k tomu nakonec slouží spíše konference) a vítán by na nich měl být každý, kdo má prostý zájem dozvědět se něco zajímavého.

Co dodat - spolupráce přinesla nemálo místních zájemců, akce se vydařila a naplňuje vytyčené cíle ČBS. A máme to i zadarmo :)

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Prosba z pražské botanické

Červen 22nd, 2008 by Jiří Jakl

Přeposílám jednu prosbu:

Botanická zahrada Praha zažívá v současnosti velkou existenční krizi. Hrozí ji sloučení se ZOO, které MHMP nenápadně připravuje. Dalším velký problém je redukce sbírek. Nejistota a předpokládaná reorganizace po provedeném personálním auditu se totiž týká především odborných pracovníků – kurátorů sbírek a zahradníků. Stav zaměstnanců a struktura podniku navržená auditem nezajistí ani základní údržbu expozic, natož budoucí rozvoj zahrady.

Jako jedinou možnost uchování hodnot, které zahrada spravuje, vidíme v zahájení diskuze o postavení botanických zahrad ve společnosti a současně i v žádosti o ohodnocení expozic a činnosti naší zahrady. Doufáme, že naše anketa, kterou najdete na stránkách botanickazahrada.blog.cz, bude sloužit jednak k sebereflexi v rámci zahrady vlastní tak i jako podklad pro zastupitele, kteří o naší budoucnosti rozhodují.

Proto bychom Vás rádi požádali o vyplnění jednotlivých anketních otázek. Pokud neznáte naši botanickou zahradu, vyplňte prosím alespoň anketu o funkci botanických zahrad.

Současně bychom vás chtěli požádat, o zaslání této zprávy Vašim známým. Čím více lidí se zúčastní našeho malého “referenda”, tím větší bude mít váhu.

Kontext: Botanická zahrada, disneyland nebo geopark?

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Fotíme kytky

Červen 22nd, 2008 by Jiří Jakl

Někdo se snaží fotit, jiný vybírá z procvakávání (viz článek Příroda.cz). Někdo fotí jak to cítí a jak ho napadne, někdo podle pouček, třeba i s nějakým cílem. Tak či onak, máme tu pár zajímavých odkázků:

Neposlouchající fototechniku můžeme zkrotit díky radám kolegy Mazáče na Botany.cz

A což tak si s fotografiemi zasoutěžit?

Pozor na invaze! pozornainvaze.csop.cz, ev. ČSOP (v kategorii pro zahrádkáře posílání fotografií spojenými s invazními druhy, cílem osvěta mezi zahrádkáři)

Rostlina s příběhem fotopribeh.avcr.cz (cílem ukázat, že květiny nejsou vůbec nudné)

Pohledy do přírody smop.cz/fotos (pro mladé milovníky přírody)

EkoFokus (fotografie s ekologickou tématikou)

Lesy a nelesy (Hnutí Duha)

Ekologie a věda v objektivu ekologievobjektivu.cz (kat. živá příroda zahrnuje i snímky rostlin, jež mohou být důsledkem chybějící ochrany ŽP nenávratně ztraceny)

Fotosoutěž s chrpou modrou (Botany.cz - posílání fotografií s komentáři)

Rostliny skal a sutí SČ pobočka ČBS (zpestření činnosti pobočky ČBS)

Pro doplnění zmiňme třeba i O nejbarevnější fotografii a jistě se najde řada dalších fotosoutěží (rád doplním).

Zmiňme také, že pro čtenáře Botany.cz přišel F. Mazáč s nabídkou 20 % slevy na tisk velkoformátových fotografií. Třeba se časem podobné nabídky objeví i na dalších skvělých webech.

Fotografie rostlin k prodeji nabízí např. P. Krása či J. Duchoň. A nezapomeňme na řadu fotogalerií, např. -zde-.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Druhová ochrana

Červen 15th, 2008 by Jiří Jakl

S druhovou ochranou jsou spojeny různé seznamy a výčty druhů. K druhové ochraně viz stránka AOPK, jinak seznamy rostlin jsou dostupné a “česky” okomentované na serveru Botany.cz, dále dostupné na oficiálních stránkách. Jsou to:

Zákon č. 114/1992 Sb. doplněný Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb :: oficiální + související Redlist.org (IUCN)

Červený seznam (C1, C2, C3, C4) a černý seznam A1-3 :: oficiální

Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR - Vyšší rostliny (5): Príroda, Bratislava.

NATURA 2000 :: oficiální (příloha II a IV)

CITES :: oficiální

Nutno podotknout, že orientace ve významu, potřeba hledání a čitelnost daných dokumentů či seznamů nevychází vždy nejlépe. Je tomu tak kvůli druhové ochraně?

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Výzva k výsadbám vzácných druhů

Červen 3rd, 2008 by Jiří Jakl

Vážení kolegové,

obracím se na vás s výzvou o spolupráci při vytvářeni přehledu vysazovaných druhů na nové lokality ve volné přírodě. Většina
z vás zaregistrovala článek Zdeňka Kaplana ve Zprávách ČBS (-zde- s Ctrl+F “vysaz”) o aspektech výsadeb ohrožených druhů rostlin na nové lokality či posilování výsadbami populací stávajících. Řadu druhů jsme již s úspěchem v ČR vyhubili a množství druhů se na pokraji vyhubení nachází. Ty pak jistě vyžadují speciální péči, třeba i v podobě výsadeb. S výsadbami je však spojena řada rizik. Jedním z nich je i to, že vysazené lokality mohou být zaměňovány za původní. A to jak úmyslně či náhodou.

S Josefem Kučerou, předsedou Východočeské pobočky ČBS, jsme dospěli k tomu, že by bylo dobré a záslužné pokusit se vytvořit stručný přehled takto vzniklých lokalit na území východních Čech. Neděláme si iluzi, že to bude přehled úplný, to by bylo na roky práce. Ale pokud se do jeho vytváření zapojí co nejvíce lidí, jistě vznikne ucelený obraz toho, co a kde je ve východních Čechách vysazeného. Samozřejmě nás nezajímají výsadby jedlí a jilmů do lesů či přesazování bledulí, ale druhy velmi vzácné a ohrožené či geograficky významné. Shromážděný materiál bude prezentován na stránkách Východočeského botanického zpravodaje. A jistě toho bude dost; po krátkém přemýšlení se mi vybavují výsadby Drosera anglica, Arnica montana, Sedum villosum, Hydrocharis morsus-ranae, Hippurus vulgaris a další druhy.

I když sami třeba nejste původci výsadeb, tak o vysazených druzích a takto vzniklých nových lokalitách víte (prostě se ví, že to tam bylo kdysi kýmsi vysazeno). Vítány jsou i informace - viz struktura textu.

S úctou Michal Gerža - michal.gerza(zavináč)nature.cz

Posted in Botanopolitan | No Comments »