eBotanika.net - botanika na netu » 2007 » Říjen

Nezapomeňme na něj!

Říjen 29th, 2007 by Jiří Jakl

jedno ze zařízení, odkud Budil budil

Když se mi načetla zpráva, že zemřel Ivo Budil, opravdu mi zvlhl pohled na monitor. Jeho Meteory jsem si pouštěl v době, kdy mi jestě dorůstalo tělo, nešlo si jen tak dle nadpisů stahovat celý pořad do svého přehrávače a dle libosti pouštět jednotlivé příspěvky, a kdy jsem puštěným rádiem v sobotním ránu budil své brášky.

Nicméně není to ani tak nostalgie spojená s jeho hlasem jako fakt, že cenný byl v dané době obsah pořadu. Ten člověk věděl co dělal a patří mu velký dík! Všem co nevědí proč je popularizace důležitá doporučuji příspěvekIvo Budil o popularizaci” (9:20 minut, MP3, stránka ČRo). Více o tomto člověkovi se dočteme na stránce Českého rozhlasu -zde-.

Posted in Botanopolitan | 2 komentáře

Invaze v naší přírodě

Říjen 28th, 2007 by Jiří Jakl

bolševník jako král invazí u nás

Tématika invazí zde byla již zmiňována u příležitosti vzniku projektu Invaze v naší přírodě. Rád bych tu upozornil na nový filmový dokument Invazní druhy rostlin, který je ke stažení na stránkách ČSOP JARO Jaroměř mezi filmovou a audiovizuální tvorbou, nebo konkrétně -zde- (cca 35 MB, .avi, 13 minut).

Film je “první vlaštovkou” a více se o něm dozvíte ve článku na BioLibu. Mimochodem BioLib přichází s novou možností publikací článků o přírodě, takže pokud máte něco zajímavého “pro lidi”, máte novou báječnou příležitost a kontaktujte provozovatele.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Dopad listů aneb impakty

Říjen 28th, 2007 by Jiří Jakl

listy lišící se svým dopadem

Kdo by nezaznamenal hádky kolem impaktových publikací? Ti kdo žádné nemají jejich význam často prostě shazují, ti kdo je mají zase hledí až s prostým despektem na ostatní a chtějí na základě impaktů více peněz. Jisté je, že vysokou odbornou úroveň mohou mít nejen vědecké objevy, ale i projektové záležitosti, oslovení vědou nejširší veřejnost nebo technologické inovace, jež bývají z pochopitelných strategických důvodů dokonce přímo tajeny. Každopádně někdo impakty, projekty, aplikace, schopnost oslovit veřejnost a inovace má, někdo dokonce nic z toho a s argumenty proti významu jednoho dokonce nemá ani nic z ostatního. Poněkud paradoxní je, že o řadě našich “významných” objevů veřejnost ani neslyšela, ba ani neví co to ten impakt je.

Pro méně znalé má být impakt (resp. impaktfaktor, IF) vypočítávané číslo hodnotící dopad článku či časopisu ve vědě. Impaktové publikace jsou líčeny jako špičkové odborné mezinárodní publikace zahrnuté v prestižní databázi Web of Science (přístup k ní je z akademických sítí, rozhodně ne za lidovou cenu). Celé je to založeno na citacích (jejich počtu ap.), kdy idea je, že co má velký význam, to se hodně cituje. Dá se to přirovnat k ideji vnějších odkazů na internetové stránky, které vzal jako významný počin v potaz vyhledávač Google (kde nakonec také nejde jen o mechanické vyhledávání, ale lidský faktor tu má možnost si s výsledky pohrát - jinak by značka Google asi neměla hodnotu 66,43 mld. USD, viz -zde-). Jako geniální věc je pak líčeno, že každá citace vaší impaktové práce vám může být oznámena prostřednictvím e-mailu. Velikost objevu je pak prý přímo úměrná impaktu časopisu, kde se ten který článek podařilo vydat a kolikrát vás kdo citoval. S alespoň jedním impaktem je také dnes obvykle spojováno získání velkého doktorátu (PhD).

Jistě je úspěch, pokud se někomu podaří v impaktovém seriózním časopise publikovat výsledky své špičkové práce, kterou následně citují další významní kolegové ve světě. Řada významných vědeckých objevů skutečně prochází právě přes impaktové časopisy. Na druhou stranu zde jistě existují různá zkreslení a lze mít plno připomínek (dále řazeno náhodně):

* Při nejednobarevnosti světa v impaktových časopisech jistě nalezneme i plno “takyimpaktového” balastu. Nakonec recenzní řízení připomíná “boží soud”, viz -zde- (MP3) ev. další nahrávky k problematice v rámci Biologických čtvrtků ve Viničné, 12. října 2006 - Václav Hořejší vs. Jaroslav Flegr: Publikuj, nebo zemři -zde- (MP3) a -zde- (MP3).
* Větší impakt mají časopisy molekulárních věd, malý zase vědy a nauky molekulární metody nevyužívající. Můžeme se bavit o malém významu, ustrnulém vývoji a pracovitosti lidí publikujících v nízkoimpaktových či dokonce bezimpaktových časopisech, nakonec některé obory ani impaktový časopis nemají a jsou opravdu tak zaostalé nebo je to třeba jejich finančními možnostmi? Finanční problémy má i jediný český botanický impaktový časopis Preslia, bez něho by dost možná mnohé práce s více českým významem byl problém publikovat v jiných impaktových časopisech - doplatily by na to práce snad méně kvalitní, které by nenašly pro svůj lokálnější charakter uplatnění ani v méněimpaktovém časopise? Práce kdejakého docenta botaniky se mnohdy v botanickém časopise podle impaktu cení méně, než práce magistra molekulární genetiky v obyčejném časopise molekulárněbiologickém. Nesvědčí to dokonce přímo o zaostalosti celých některých věd?
* Podobně jako nalezení obecných zákonitostí je stejně důležitá i lokální práce vyžadující mnohdy srovnatelně vynikající dovednosti. Může tak jít třeba o lokální ochranu přírody, vyžadující vynikající znalosti druhů rostlin, místního prostředí a metodiky ochrany. Paralelně se uvádí například připomínky tuzemských historiků, kteří zjišťují historicky významné informace, ale mnohdy maximálně národního významu, kdy řadu věcí nemá nikdo v zahraničí potřebu citovat a odborné práce jsou často v jazyce německém, nikoli anglickém.
* Prakticky významný objev není záhodno publikovat, ale naopak ošetřit patentováním. Tomu kdo je jeho nositelem přináší zisk a z jeho pohledu by bylo hloupé zveřejňovat princip toho, co přináší výhodu proti konkurenci.
* “Impakt” lze přeložit slovem “dopad”. Impaktové časopisy čte ale jen pár lidí, vlastně ani nejde o počty čtenářů a ten dopad je pak polemizovatelný. Udávaná nikoli kvantita, ale významnost skutečných čtenářů může být dána jen tím, že se za významné sami považují a následně se citují s autory navzájem pokud jde o další sebenesmyslnější objevy v budoucnu. Někdo schopný aplikace a využití daných poznatků (podnikatel, technolog, učitel) impaktové časopisy nečte. V našich podmínkách pak ne vždy dokonale fungují popularizátoři s přístupem k impaktům a zároveň schopností srozumitelně a záživně přiblížit obsah impaktových botanických článků a objevů “nevědcům” (kde se to učí?).
* Články jsou jen fragmentované poznatky, kdy to podstatné je zabaleno do až balastních informací kolem. V impaktových publikacích jako celku obvykle těžko hledáme základní informace, jako jaké květy a kolik druhů mají magnólie - pakliže ano, jde mnohdy jen o úvody článků mnohdy věnovaných úplně něčemu jinému a těm úvodům nemusí být věnována taková pozornost (úvody nemusí dělat odborníci, takže se lze dočíst různě správné a aktuální informace z botaniky třeba v biomedicínských článcích).
* Impaktfaktor se odvíjí od citací, které mohou být vytvářeny nejen na základě objektivní potřebnosti a významu. Ne každý hodně citovaný objev může mít skutečný význam.
* Snadno se konzervují tématické směry. Něco nového či netuctového dělá málo lidí, proto může být málo citací a do něčeho takového se nikdo jen tak nepustí - může jít přitom o něco rozhodně ne nepodstatného, co ale při daném systémovém nastavení prostě nemá moc šanci na rozvoj při svém zrodu.
* Tradiční biologické obory jako botanika či zoologie se mění v literární tvorbu, která ani čtenáře nevede k ochraně přírody (což stejně podle mnohých politiků není žádoucí), ani mu nedá příliš ponaučení (většina článků vypadá “změřil jsem, z měření vyplývá, děkuji všem kteří mi pomohli v řešení daného problému”). Docenění některých článků může mít spojitost hlavně s pracností a nesnadností získání nějakých poznatků (jakkoli ve skutečnosti nevýznamných). Měření pak mohou být cílem a prostředkem k něčemu náhodně dospět a literárně ztvárnit, nikoli být prostředkem k průkaznosti nějaké hypotézy, kterou lze cíleně testovat a rozvíjet.

Impaktové pojetí vědy má ovšem i své výhody:

* Díky IF teoreticky můžeme srovnávat kvalitu prací mezi obory a dokonce tak lze zhodnotit práci botanika na botanickém pracovišti, i když něco publikoval v časopise nikoli botanickém, ale dokonce celobiologickém, zoologickém, medicínském, popř. grafickém, jazykovém.
* Impaktování vede k vzájemnému citování, takže je vůle vznikající vědu provázat, uvádět zjištění něčeho v kontextu něčeho jiného. Zde lze namítnout, že fragmentaci vědy nakonec řeší i databázování jednotlivých příspěvků ve kterých si díky elektronickému vyhledávání můžete najít všechno možné (ale už by mohl chybět ten kontext).

Různé k zamyšlení:

Na technických školách jsou bezimpaktové projekty, které dnes jaksi ve srovnání s impaktovými publikacemi pokulhávají. Je to škoda, protože kvůli honbám za impakty se i z mnohých spíše technicky zaměřených škol stávají až “vysoké školy literární”. Na optimalizaci technických postupů pro individuální případy prostě impaktové časopisy neexistují a těžko si i reálně představit, proč by se v nich měly objevovat věci třeba na řešení konkrétních staveb, výukových materiálů, ekonomických řešení ap. (může jít o náročnou stavbu nějakého komplexu budov, multimediální vzdělávací prostředek k nějakému předmětu, řešení ekonomické strategie velkého podniku ap., nikoli o zobecňující teorie, které jsou v mnohých oborech již i vyčerpány - ekonomie, matematika, historie, nauky o umění).

Mnozí pracovníci fungující ve vědě se způsobu oceňování impaktů přizpůsobili, že prostě dávají přednost práci na impaktech. Je otázkou, zda stojí za to se přizpůsobovat něčemu o čem nejsme přesvědčeni, že je to tak úplně správně - nezkusit upozornit jak to udělat lépe, bez ohledu zda to mně jako konkrétní osobě přímo vyhovuje. Těžko říci do jaké míry je impaktová přeorientace výhodná nikoli pro jednotlivce, ale třeba z hlediska obecného. Hovoří se i o likvidaci našich vlastních národních technologických dovedností, produkci jen literární tvorby a mechanického přijímání západních technologií, u kterých nemáme být schopni rozluštit jejich know-how, i v případě rozluštění je nevyužívat legálně a nevyvíjet konkurenceschopné alternativy. Stranou zde nemůže být ani fakt, že s impaktovým měřením výsledků vědecké práce se začalo na Akademii věd, které daný model maximálně vyhovuje, ale totéž nemohou říci jiná pracoviště nezaměřená na akademickou vědu.

Kritika impaktů padá z různých stran, bohužel relevance je zejména od osob, které už nějaké impakty napsaly, ne těch kteří s nimi mají logicky problém (i když nejsou ze skupiny “neschopných”). Kdo impakt nakonec má, tomu impaktové pojetí vyhovuje, kdo nemá, kritizovat nemůže - kritický pohled to ale určitě chce, ideálně pak pohled objektivní.

Vědecká hypotéza a pravda v konkrétních případech obvykle neexistuje jediná. Například jako pravda je vykládán jak vznik života osobou Stvořitele, tak evolučně. Časopisy dle svého zaměření pojímají články z daných směrů a v tom či onom časopise vám otisknou žádoucí informace podporující to či ono pojetí. Podobně to může být s pojetím ekologie dle Lomborga x klasických ekologů, impaktově mohl klidně vyjít snad i kdejaký Lysenkův článek (záleží na “božím soudu” redakce, ochotě akceptovat a prověřovat předkládané důkazy). Samozřejmě je pak otázkou, jak je něco smeteno a vyvráceno, když co impaktová tvorba pojme, to už z ní už kvůli papírové podobě a konstantního způsobu databázování nezmizí (může ovšem zastarat a čtenář starší dílo pomíjet, když vzhledem k tvorbě vnikají díla novější a současně citovaná).

Jak dnes asi tak dopadají osobnosti velkého formátu jako A. Einstein, J.G. Mendel? (takoví se stále nepochybně rodí!). Přežili by bez průběžných impaktových publikací, neměli by problém se zapadáním do nějakých koncepcí ústavů (aby šlo říci “tohle tu děláme, má to návaznost…”) a představ jejich školitelů (místo radosti z takových studentů je tlačící místo věnování se vlastním hypotézám k něčemu, co potřebují udělat na sebe a vedoucí studenta hůře, než jak by si počínal bez jejich přispění s děláním jejich jimi vyžadovaných metodických chyb). Co je známo, dokonce ani Purkyně nebyl zdatným pisatelem článků a měl různá období (kdy se více věnoval experimentům, studentům či úvahovým publikacím).

Narozdíl od běžných časopisů v impaktech jakoby nepíšete za peníze, ale ještě byste měli za otištění vaší práce sami platit. To běžnému smrtelníkovi dělá čáru přes rozpočet, protože narozdíl od akademických pracovníků žádnému nezaměstnanci žádné pracoviště publikaci neohodnotí, o možnosti věnovat se vlastní vědecké práci při nějakém obyčejném zaměstnání nemluvě. Bez řádku pod jménem v článku označujícím příslušnost k té či oné akademické instituci je tu také problém (reálně mohou být skuteční vědci i dnes nezaměstnaní a díky kombinaci některých nenáročných výzkumných metod a vědecké genialitě přijít mimochodem na něco skutečně významného /viz -zde- Meteor 07.07.2007, F. Cvrčková - “V čem vlastně spočívá ve vědě genialita?”). Úvaha neobjevovat za peníze pramení patrně z předpokladu, že od vědce nemůžete chtít nějakou teorii či objev na zakázku za předem dohodnutý balík peněz.

Tak či onak, narozdíl od něčeho v praxi využitelného (co lze komercionalizovat), hlavním zdrojem financí k impaktům jsou veřejné zdroje. Proč by se něco neužitečného mělo platit z veřejných zdrojů? Takové úvahy jsou schopny vědu i zlikvidovat, ať transformací na její účelovou komercionalizaci (věda o výzkumu “zubních past”), tak prostým ustřižením přívodů z veřejných prostředků. Plno věcí se totiž nejdříve vědecky popsalo (třeba uspořádání mozku) a význam našlo až třeba po hodně dlouhé době (kdy operace mozku byly bezbolestné a relativně bezpečné a díky využití vědeckých poznatků vůbec vymyšlené). Hrát tu může i obyčejná závist obyčejných lidí, zejména při pomyšlení, že vědec se dostává úvahami tam, kde ještě nikdo nebyl a kam většina lidí nedospěje ani čtením již toho, co objevil, popsal a aplikoval.

Zajímavá je i otázka jazyku. Na jednu stranu nekvalitní angličtina může upozornit, že nekvalitní je i obsah, zase na druhou stranu ne každý špičkový vědec je jazykově nadaný a jazyk v publikovaných článcích může zkritizovat kdekterý jazykář (viz správně český text v českých odborných časopisech). Ovšem jazykem nemusí vládnout vědec, ale může si své texty nechat projít od někoho, kdo ten jazyk umí (průkaz zájmu o kvalitu x možnost někoho takového mít). Pokud se o českých věcech píše impaktově anglicky, nemělo by se také zapomínat na publikace v češtině - takové se spíše dostanou do místního povědomí a s lokálním charakterem mohou být využity lokálně.

No a na závěr snad ješte úvaha, co je cílem toho všeho - má to být vlastně hledání co nejobecnějších zákonitostí, které ovšem nejsou povrchní a každému dobře známé (pravda vítězí, v noci není dobře vidět x takové či onaké květy opylují brouci na základě takových či onakých stimulů), nepramení z neadekvátních zobecnění (pozorování od jednoho potoka jen tak zobecnit na všechny potoky), vychází z nějakých komplexních měření či konkrétních doložitelných pozorování, dělat impakty nesvede každý (resp. v podstatě ani nemůže) a má to celé nějaký význam, který neoceňuje jen objevitel, ale i jeho kolega (akceptující redaktor, citující, o ne/zaměstnání a odměně rozhodující).

Doporučuji:

Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán (Ikaros.cz, 21.1.2007)

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Botanické rozcestníky komplet

Říjen 24th, 2007 by Jiří Jakl

Svět v kostce - a přece se točí...

Dnes byla doplněna poslední sekce světového rozcestníku, takže rozcestník akcí, české botaniky a světové botaniky jsou komplet.

Jistě jste si všimli prořídnutí hlavního horního menu - nic se neztratilo, jen se sloučily dva doplňkové rozcestníky věnované přírodě a běžným užitečným odkazům, dále novinky jsou ve webinfo a extraodkazy jsou na levé straně vedle blogové vstupní stránky. Snad je to takto přehlednější :)

Je až s podivem, co všechno lze najít na českém webu ve srovnání se světovým webem Googlovaným (a tady o cenzuře a cíleném filtrování vyhledávání snad dosud hovořit nemůžeme - byť vlastně co nám Google.cz vlastně servíruje/bude servírovat je otázkou). Na to, že se přesun informací (přepis a úprava textů z knížek ne vždy osobami zaměstnaných odborníků) “neprofinancovává”, zpřístupněné informace a věda docela dobře slouží lidem a společnosti. Jen je potřeba eliminovat zbytečné hledání a nabídnout vše pohromadě nebo přehledně odkázat (proto tu je eBotanika). Sice se to asi nemusí líbit prodejcům reklamy (zisky) nebo některým vědcům se zpátečnickým myšlením (ztráta určité míry výjimečnosti vědeckého přehledu - stačí pohonit myš po odkazech :), ale rozhodně jde o nepochybný pokrok (pokud lidstvo o data na internetu nemůže přijít a nemůže vzniknout nepřehledná změť nedohledatelných či nedůvěryhodných informací).

Při vyhledávání je ovšem zajímavé, že například hledáním vědy “geobotany” člověk dospěje většinou jen k českým stránkám s anglickými nápisy, docela podobně je to i s “biosystematics”. Ono ale i když hledáte “genetic”, moc se toho o genetice nedozvíte - vyjíždí různé produkty, firmy a laboratoře…

Posted in Botanopolitan | 3 komentáře

Modrásek a hořce

Říjen 21st, 2007 by Jiří Jakl

hořec hořepník - foto Jakub Horák, Biolib.cz

Pomozte entomologům mapujícím modráska hořcového. O projektu se více dozvíte -zde- (jeden z projektů BioLibu) a pomoci zcela zásadní by bylo přiblížení, na kterých lokalitách kde roste hořec křížatý nebo hořepník, jestli na nich nejsou vajíčka těch modrásků. V případě zájmu se obraťte na Jakuba Horáka, viz -zde-.

Jako doplněk související s hořcemi a hořečky doporučuji stránku ČSOP JARO Jaroměř věnovanou botanickým objevům -zde- (poslední aktualitky se týkají hořečku mnohotvarného českého, hořečku nahořklého a hořečku brvitého).

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Moderní systematika

Říjen 14th, 2007 by Jiří Jakl

jak pojmenovat skupinu tak, aby jméno opravdu sedělo na celou skupinu?

Člověk by řekl, k čemu ty neustálé změny systémů jsou - jsou cílem opravdu nějaká užitečná zlepšení nebo spíše vytváření zmatku, kdy jediný kdo se ve vznikajícím zmatku vyzná je jen ten, kdo ho dělá?

Mnoho lidí u nás ještě vznik nové systematiky založené na molekulárních datech ani nezaznamenalo. Není se čemu divit, když dostupné přehledy moderní systematiky jsou jen na internetu, a to ještě na některých zahraničních stránkách (viz systematics, evolution). Až vyjdou první česká odkazovatelná skripta, bude vydán nový Klíč a třeba i Květena, učitelé na středních a nižších školách budou učit podle nových učebnic, pak se dostanou rozrazily do jitrocelovitých. Do té doby u nás čeští botanici (zejm. geobotanici :) budou používat zastaralé pojetí a česko-mezinárodní projekty jako Biolib.cz nabízet systémy využitelné spíše zahraničními návštěvníky a lidmi se zájmem o u nás v přírodě nepůvodní druhy.

Moderní systematiku shrnuje doc. Hrouda v jednom sborníku z r. 2007, viz -zde-.

Z pohledu dřevin v systému rostlin mohu nabídnout menší souhrn a pohled i z hlediska praxe -zde-.

Posted in Botanopolitan | No Comments »

Endemity ČR

Říjen 6th, 2007 by Jiří Jakl

pěstovaný údajný Sorbus sudetica ve stanici KRNAP ve Vrchlabí (jeden kus roste volně i v zámeckém parku)

Endemit je taxon (druh, poddruh aj.) omezený svým výskytem na jediné malé území. Takový taxon může být buď evoluční novinkou (nestačil se ještě ani rozšířit - neoendemit) nebo jde o taxon, který se pro svou specializovanost nikdy nerozšířil na větší plochu nebo se po vymírání v širším areálu zachoval pouze na malém území (paleoendemit). Taxony výlučně vázané na určité území, ale s omezeným výskytem na území jiném nazýváme subendemity. Co jako endemit označit lze souvisí už s tím, jestli např. nějaké populace vyhovují vůbec z hlediska definice např. druhu/nedruhu (ostružiníky), některé věda možná ještě objeví (jeřáby). I Česká republika má své endemity a více se o nich můžete dozvědět od doktora Sudy ze záznamu vysílání Českého rozhlasu (event. více v souvislosti s rožcem kuřičkolistým viz -zde-). Seznam našich endemitů se vyvíjí (nutno poznamenat, že nikoli díky dramatickému vývoji v naší přírodě, jako spíše vývoji v poznání a vědě), nakonec posuďte sami.

Souhrnný orientační seznam (podle Mgr. Jan Suda, 3.11. 2003)

Aconitum callibotryon Rchb. (subendemit)

Alchemilla obtusa Buser ssp. trapezialis Plocek

Campanula bohemica Hruby in Domin et Podp. ssp. bohemica (subendemit?)

Campanula bohemica Hruby in Domin et Podp. ssp. gelida (Kovanda) Kovanda

Campanula tatrae Borbás ssp. sudetica (Hruby) Kovanda

Carex viridula Michx. ssp. pseudoscandinavica Holub ined.

Cerastium alsinifolium Tausch

Cortusa matthioli ssp. moravica (Podp.) Soják

Dactylorhiza bohemica Businský

Dactylorhiza carpatica (Batoušek et Kreutz) Batoušek et Procházka (?)

Dianthus arenarius L. ssp. bohemicus (Novák) O. Schwarz

Dianthus carthusianorum L. ssp. sudeticus Kovanda

Dianthus moravicus Kovanda

Euphrasia corcontica (Smejkal) Smejkal et Dvořáková (V)

Galium sudeticum Tausch (subendemit)

Gentianella praecox (A. Kern. et Jos. Kern.) E. Mayer ssp. bohemica (Skalický) Holub (subendemit)

Knautia arvensis (L.) Coulter ssp. pseudolongifolia (Szabó) O. Schwarz

Minuartia corcontica Dvořáková

Minuartia smejkalii Dvořáková

Oenothera moravica Jehlík et Rostański

Pedicularis sudetica Willd. ssp. sudetica

Pinguicula vulgaris L. ssp. bohemica (Krajina) Domin

Plantago atrata Hoppe ssp. sudetica (Pilger) Holub

Poa riphaea (Asch. et Graebn.) Fritsch

Potentilla lindackeri Tausch (tax.)

Rubus bohemiicola Holub

Sorbus alnifrons Kovanda

Sorbus bohemica Kovanda

Sorbus eximia Kovanda

Sorbus gemella Kovanda

Sorbus hardeggensis Kovanda

Sorbus quernea Kovanda

Sorbus rodanthera Kovanda

Sorbus sudetica (Tausch) Fritsch

Taraxacum alpestre (Tausch) DC.

Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb. et Schenk. ssp. moravica Holub (subendemit)

Posted in Botanopolitan | 3 komentáře